Maddi irəliləyiş üçün 110 namaz nöqtəsi

1
17165

Allah bütün övladlarının hər şeydə bərəkətli olmasını istəyir. Buna görə O, bizə oğlu İsa Məsihi göndərdi. Məsih vasitəsi ilə səmavi məkanlarda bütün mənəvi nemətlərə qovuşmuşuq. Niyə bu 110 duaya işarə edir maliyyə sıçrayışı ? Bu, Allahın Məsih İsada bizə təqdim etdiyi şeyləri götürmək üçün mənəvi müharibə aparmağımıza kömək etməkdir. Bu duaya başlamazdan əvvəl bəzi terminləri başa düşməyimiz vacibdir.

Nemət nədir? Xristian olaraq mübarək olmaq nə deməkdir? Xoşbəxt olmaq sadəcə Allah tərəfindən ruhən tanınması və qəbul edilməsi deməkdir. Xoşbəxt olmağın mənası budur. Adlarınızın həyat kitabına yazıldığını və səmavi bir namizəd olduğunuzu göstərir. Pul xeyir demək deyil, bir çox insan sizin nemətlərinizi nə qədər maddi varlığınızla ölçür. İsa dedi ki, insan həyatı mal-dövləti ilə ölçülmür. Nemətlərə pul daxil ola bilər, ancaq pulla ölçülmür.

Zəngin lakin xeyir-dua almayan kafirlər çoxdur, hətta çox sayda cinayətkar da eyni dərəcədə varlıdır, lakin Allah onları tanımadığı üçün bərəkətlənmir. Allahı tanımadan ölən Müqəddəs Kitabda varlı bir axmaqın da varlı adamın və Lazarın da öldüyü və cəhənnəmə getdiyi hekayəsini görürük. Bundan əlavə, İsa bir insanın bütün dünyanı əldə edə biləcəyini və yenə də canını şeytana itirə biləcəyini açıqladı. Biz pula qarşıyıq? Əlbətdə deyil, amma puldan və ya maddi nemətlərdən əvvəl canımızın qurtuluşunu qiymətləndiririk.

Maliyyə sıçrayışı nədir? Əlinizin işlərində xeyir-dua aldığınız zaman, bu da bu dünyanın materiallarına sahib olduğunuz deməkdir. Allah bütün övladlarının həyatda rahat olmasını istəyir. İnanclı bir insan olaraq Tanrı maliyyə maddi irəliləyişinizlə maraqlanır. Ancaq maddi cəhətdən xeyirli olmaq üçün etməlisiniz. Maddi irəliləyiş üçün bu 110 dua nöqtəsinə görə Allaha şükür, ancaq bəzi prinsipləri başa düşməyincə yalnız dualar sizə kömək edə bilməz.

Maddi xeyir-dua almağı bacarmağınız üçün 3 fiziki şey.

1). Biznes quruculuğu və sahibkarlıq bacarıqları
2). Şəxsi maliyyə idarəetmə bacarıqları
3). İnvestisiya Bacarıqları
4). Verən olun (Həm Allaha həm də sədəqə vermək üçün).

Zəngin olmaq istəyirsinizsə, yuxarıdakı bacarıqları mənimsəmək üçün vaxt və pul ayırmalısınız. Varlı olmaq üçün varlıların nə etdiyini öyrənməlisiniz. Bu işlər üzərində işlədiyiniz zaman maddi uğurlar üçün dualarınız daha məhsuldar olur. Allah sizin üçün fürsətlər qapılarını açdıqda, onu maksimum dərəcədə artırmaq üçün yaxşı təchiz ediləcəksiniz.

Maddi irəliləyiş üçün 110 namaz nöqtəsi

1. Ya Rəbb, mənə lütf verən bir insan kimi həvalə et, sənə və cəmiyyətimə İsa adı ilə geri vermək üçün mübarizə aparmayım.

2. Ya Rəbb, mənə çox xeyir-dua ver ki, İsa adına böyük bir səltənət maliyyəçisi olum.

3. Ya Rəbb, mənə İsa adı ilə zamanımda nəhəng olmaq üçün fövqəladə fikirlər bəxş et.

4. Ata, qüdrətli əlinizlə mənim üçün böyük bir maliyyə qapılarını açın, bu da məni bu xalqın içində İsa adına bir maliyyə nəhəngi edəcəkdir.

5. Ya Rəbb, Yeşaya 60-a görə, sən demə, qaranlıq vaxtda da işığım parlayacaq, ata, İsa adı ilə xalqımda bu iqtisadi halaukun ortasında çox yüksəlməyimə səbəb olar.

6. Ey Rəbbim, mənə gələn hər fürsəti düzgün şərh etmək və İsa adından maksimum yararlanmaq üçün mənə lazımi zehni bacarıq bəxş et.
7. İsa adı ilə ömrüm boyu davam edəcək sərvətdən ləzzət alıram.

8. İsa adına olan hər cür pis borcdan azad olduğumu bəyan edirəm.

9. İsa adından maddi yardım üçün yalvararaq qapıları döyməkdən və təkrarən edilən telefon danışıqlarından utanc verici stiqmasından tam qurtuluş alıram.
10. İsa adında həqiqi azadlıq axtarışında ilahi sürəti əldə edirəm.

11. Bildirirəm ki, pul bu həyatda mənə hökm etməyəcək, mən pul qazanacağam, pulu idarə edəcəyəm və İsa adından mənim üçün pul qazanacağam.

12. Qonşularım, ailələrim və dostlarım üçün bir yük olmaqdan imtina edirəm. Mən borc verən deyiləm və İsa adına bir dilənçi deyiləm.

13. Ehtiyacım olanda köməyə ehtiyacım olanda çantam boş qalmayacaq. İsa adına ehtiyaclarını ödəmək üçün hazır olacağam.

14. Ya Rəbb, məni (ərim, övladlarım və s.) İsa adından maliyyəmizi tükəndirən pis iştaha / vərdiş köləliyindən xilas et.

15. Rəbb ağzımı yaxşı şeylərlə doyuracaqdır. Seçim qidaları yeyib İsa adı ilə böyük işlər görmək üçün pulum olacaq.

16. Mən heç vaxt ailəmdə yaşanan yoxsulluq və əzab lənətindən tam qurtuluş alıram. Çiçəklənməni İsa adından sonrakı nəslimə ötürmək üçün yaşayacağam.

17. Mən nəinki varlı olacağam, həm də İsa adına böyük bir ad qazanacam.

18. Ruhunuz mənə İsa adı ilə uğur qazanmaq, qorumaq və ləzzət etmək üçün mənə güc ver.

19. Bu ayın sonunda sevincim çoxalacaq, buna görə nemətləri sayacağam və İsa adından kədərlənməyəcəyəm.

20. Ey Rəbb məni nəticəsiz əməyindən və İsa adından qarışıq işlərdən qurtar.

21. Mən toxumumu itirməyəcəyəm. İsa adından toxumumu münbit torpaqda əkmək üçün ilahi yol göstərərəm.

22. Ya Rəbb, düşmənlərimin himayəsində olan xəyalımı yerinə yetirmək üçün tələb olunan vəsaitlər odla sərbəst buraxılsın və İsa adına dostlarımın və köməkçilərimin ixtiyarına verilsin.

23. Ya Rəbb, pul əbədi olaraq İsa adına sadiq elçim olaraq qalsın.

24. Həm yuxarıdan, həm də xaricdən gələn yardımlar bu il İsa adı ilə mənim vərəqlərimi düzəltmək və xəyallarımı gerçəkləşdirmək üçün mübarizə aparacaqdır.

25. Bu gündən etibarən karyeramın və xidmətimin başlanğıcından bəri etdiyim bütün sərmayələrim və əməyim İsa adından bütün gəlirlərini verməyə başlayacaqdır.
26. Hər çətin vəziyyətdə, mənim ondalığımın İsa adından səmavi həll olunmasına səbəb ol.

27. Bu həftə keçmiş səxavətim İsa adından xoş bir sürpriz qazandıracaqdır.

28. Bu il boyunca mənim heç bir vəsaitim tibbi xərclər və ya İsa adına heç bir mənfəətli müəssisə üçün xərclənməyəcəkdir.

29. Şeytan maddi imkanlarımı pisliklə silmək üçün göydən dəstək almaz

30. Kim bu il mənə kömək istəsə, məyus olmaz. Ehtiyaclarımı ödəmək üçün və İsa adında ehtiyacı olanlara verə biləcəyim qədər çox şeyim olacaq.
31. Şübhə əsarətindən qurtuluram və keçmiş uğursuzluqlar və bədbəxtliklər İsa adı ilə həyatımda yer aldığından qorxuram.

32. Allahın mənə İsa adı ilə təyin etdiyi böyüklüyə qədəm qoymaq üçün lazımi cəsarət alıram.

33. Mən Allahın Ruhunun rəhbərliyinə tabe oluram və İsa adından etdiyim bütün uğurlarda uğur qazanmaq üçün cənnətin dəstəyini alıram.
34. Mən Allahın xoş görünməsini alıram, buna görə Cənnət bütün iman addımlarımla razılaşacaq və Allahın iradəsi əllərimdə uğur qazanacaqdır.
35. Cəsarətimi məyusluğa təslim etməkdən imtina edirəm. Allah bu gün mənə təşviq göndərəcək; İsa adından yarışı davam etdirmək üçün güclənəcəyəm.
36. Bu gün günəş doğmaq mənim uğur mövsümümü elan edir və İsa adı ilə məqsədimi yerinə yetirir.

37. Mənə inanan və xəyalımda sərmayə qoyan, məni ruhlandıran və dəstəkləyənlər İsanın adına məyus olmayacaqlar.

38. Rəbb İsa adı ilə məni ləkələyən hər pis vəziyyətdən daha yaxşı bir şeyin çıxmasına icazə verəcəkdir.

39. Quru sümüklər vadisində işləyən peyğəmbərlik gücü məni itirdiyim (izzət, köməkçi, ər, arvad, uşaqlar, sevinc və s.) İsanın adı ilə birləşdirsin.
40. Həyatımda qüsursuzluğu təbliğ edən hər bir cismani itaətsizliyə və cin ruhlarına bu gün İsanın adı ilə son qoyulur.
41. Mənim uğur qazana biləcəyimə şübhə edənlər, tezliklə İsa adına tabe olacaqlar.

42. Mübarizə apardığım müddətdə mənə borc verməkdən imtina edənlər tezliklə İsa adına mənə söykənməyə başlayacaqlar.

43. Bu gün mənə gülənlər tezliklə mənimlə birlikdə güləcəklər və axmaqlıqlarına İsa adı ilə baxmağıma peşman olacaqlar.

44. Görmə qabiliyyətimi pozmaq üçün toplaşanlar İsanın adından qeyd etməyimin bir hissəsi olmağı xahiş edirlər.

45. Bu gün qarşılaşacağım hər bir müxalifət tezliklə İsa adında mənim uğur hekayəmin bir hissəsini təşkil edəcəkdir

46. ​​Rəbb mənim bütün yoxsulluq tariximi İsa adı ilə udacaq həyatımda bir az çiçək buraxacaq.

47. Rəbb mənə yeni bir ad və yeni bir şəxsiyyət bəxş edəcək.

48. Məsihdəki yeni həyatım mənə salehlik paltarı geydirdi; keçmiş günahkar həyatım artıq İsa adından məni incitməyəcək və sevindirməyəcəkdir.
49. Jabez'i qardaşlarından daha hörmətli edən bənzər bir lütf məni İsa adından bərabər olanlar arasında fərqləndirəcəkdir.

50. Bu gün geri dönüşümün başlanğıcıdır. Ruhani həyatım bərpa ediləcək və itirilmiş izzətim tam bərpa olunacaq.

51. Həyatımın hər hissəsini İsa adından çıxarılan şeytanın nəzarəti altında elan edirəm.

52. Bildirirəm ki, bu gün məni İsa adına maliyyə qulu kimi saxlayan hər günahlı vərdişlərdən qurtuldum.

53. İnsanların uğursuz olduğu bütün sahələrdə, İsa adından mənə mərhəmətiniz daha çox olsun.

54. Pulun məni rüsvay edə biləcəyi bütün sahələrdə, mərhəmətinizi İsa adından mənim xeyrimə təsirli adamlar yetişdirsin.

55. Bu həftə ailəmlə əlaqəli bütün pul problemlərini İsa adı ilə bağlayan Allahın mərhəməti ilə qarşılaşacağam.

56. Qeyri-kafi təchizatı məni Allahı tərk etməyə məcbur etməz. Həddindən artıq tədarük məni İsa adı ilə Tanrıdan ayırmaq üçün aldatmayacaqdır.

57. Mən çətinlik mövsümünə dözmək və İsa adı ilə çiçəklənmə dövrünü gözləmək üçün dözümlü Məsih Ruhunu alıram.

58. İndiki müsibət əbədi olmayacaq; işim davam edən iqtisadi böhranla batmayacaq. Allahın Ruhu İsanın adı ilə yeni bir firavanlıq dövrünə qədəm qoyacaqdır.

59. Allahın Qoşen ölkəsindəki istisna əhdi, İsanın adı ilə davam edən iqtisadi tənəzzülün əleyhinə işləyəcəkdir.
60. Nə müsbət məqsədə can atsam da, əldə edəcəm, çünki Allahın Ruhu addımlarımı İsa adından düzgün istiqamətdə göstərəcəkdir.

61. İşimdəki barışıqlıq ruhunu məzəmmət edirəm; mənim işim İsa adına məhsuldar və gəlirli olacaq.

62. Müqəddəs Ruh İsa adı ilə mənim işimin yenilməz Baş İdarəçisi olacaq.

63. İsa adından işimi növbəti səviyyəyə qaldırmaq üçün fikir qıtlığına və adekvat kapitala dözməyəcəyəm.

64. Allahın Ruhu işçilərim arasındakı hər bir Akanı (xaini) İsa adı ilə məhv etməyə meylli olanları ifşa edəcək və qovacaqdır.

65. Allahın Ruhu, işimi İsa adına ləkələyə biləcək işə qəbul səhvlərindən qurtaracaq.

66. Mükəmməllik, sadiqlik, sədaqət və dürüstlük ruhu bütün işçilərimi İsa adına şirkətimin tərəqqisi üçün çalışmağa məcbur edəcəkdir.

67. Rəqiblərimin pis niyyəti və hiylələri İsa adından uğursuz olacaq.

68. İşimi korlamaq üçün ailə əlaqələri və ya dostlar tərəfindən maliyyələşdirilən hər silah olmaz
İsa adında uğur qazan.
69. Şirkətimdəki hər layihə üzərində İsa adı ilə davamlı tərəqqi elan edirəm.

70. Bu iş Allahla ortaqlıqda qurulduğundan, aşağıya doğru kök atacaq, budaqlara çevriləcək və İsa adı ilə yuxarıya doğru meyvə verəcəkdir.

71. İsa adı ilə şirkətimə məxsus olan bütün borcların möcüzəvi və tam şəkildə qaytarılmasını əmr edirəm.

72. Mənim çoxdan unudulmuş təklifim İsanın adı ilə doğru və müvafiq qurumun diqqətini almağa başlayacaqdır.

73. Allahın lütfü mənim şirkətimi, ofisimi və İsa adına olan mağazamı zərf edəcəkdir.

74. Həm şirkət şəxsiyyətim, həm də pulsuz kartım Allahın varlığını daşıyacaq və İsa adı ilə gələcək müştərilərin, müştərilərin və müqavilələrin lehinə cəlb edəcəkdir.
75. İsa adı ilə işimin çiçəklənməsinin lehinə olmayan hər bir yerli və beynəlxalq qanunvericiliyi ləğv edirəm.

76. İş yerlərim silahlı quldurlar və dupeslərin şeytan ziyarətini almayacaqlar; Mənə qarşı sponsorluq edən hüquq-mühafizə orqanları, məni İsanın adına tətbiq etməkdə müvəffəq olmayacaqlar.
77. İşimi xarab edəcək ortaqlıq, İsa adı ilə təsdiqimi almayacaq.

78. İşimə qarşı pis tapşırıq verdiyim qaranlıq agent, Allahın korluq hökmünü İsa adı ilə alacaq.

79. Bu millətin iqtisadi siyasəti İsa adı ilə işimin çiçəklənməsinə üstünlük verməyə başlayacaq.

80. Hökümətin hakimiyyətdəki görməsi mənim işimdə İsa adı ilə tərəqqi etməyəcəkdir.

81. İsa adından rüşvət almadan irəliləməyim üçün Rəbbimə məsh et.

82. Müqəddəs Ruh atəşi, şeytan ipini və yanlış ələ keçirilmiş mallarımın ətrafındakı zəncirləri tükəndirəcəkdir; cənnət bu həftə İsa adı ilə azad olunmalarını təmin edəcəkdir.

83. Rəqiblərimin önlükləri ətrafında bağlanan bütün müştərilərimi və müştərilərimi İsa adı ilə şeytan yazısı ilə bağlayıram.

84. Bu mağazada gecikmiş və istifadə müddəti bitmə riski olan hər bir mal pul gətirir və son istifadəçilərinə (istehlakçısına) İsa adı ilə köçürülür.

85. Bu ay mən bütün borclarımı ödəyəcək bir müqavilə imzalayacağam və məni yenidən İsa adına borcla heç bir əlaqəm olmayacaq qədər çox şey qoyacağam.

86. Bu ay mənim iş yerlərim icarəyə götürülmüş mənzildən özümüzə köçürüləcəkdir
İsa adına əmlak.

87. Bundan sonra işçilərimə yenidən İsa adı ilə pul ödəməyi borc götürmərəm.

88. Mənim işim, borclarımı ödəmək, işçilərimi ödəmək və İsa adı ilə cəmiyyətin inkişafına töhfə vermək üçün yetərli olacaqdır.

89. Yıxılan işimi diriltmək və çiçəklənənlərimi İsa adı ilə genişləndirmək və müxtəlifləşdirmək üçün yuxarıdan kömək alıram.

90. İsa adına müştərilərimi / müştərilərimi məmnun etmək üçün yaradıcı fikirlərim olmayacaqdır.

91. Keçmişdə müvəffəq olmadan təqib etdiyim bütün müştərilər mənimlə İsa adı ilə iş görməyə yalvarmağa başlayacaqlar.

92. Mövcud iqtisadi böhran mənim işimi İsa adı ilə qatlamayacaqdır.

93. Allahın Ruhunun qazanma gücü tullantıların və tullantıların ruhunu İsa adı ilə mənim işimdən uzaqlaşdıracaq.

94. Allahın təəccüblü küləyi, sərvətimi İsa adı ilə işimə yatıracaqdır.

95. Allahın Ruhu iş qərarımı rəhbər tutacaq; kapitalım İsa adına yararsız mallara bağlanmayacaq.

96. Bazar dəyəri itirmiş və müştərilərin zövqü və iştahası olan məhsullar İsa adına dükanımda əsaslandırılmayacaqdır.

97. Allahın Ruhu, fırıldaqçılar tərəfindən mənimsənilməməyimə və müqavimət göstərdiyimə (419), İsa adından zəhmət çəkdiyim hər şeyi imzalamaq üçün müqavimət göstərəcəkdir.

98. Xəyal və İsa adı ilə peyğəmbərlik etməklə səmavi xəbərdarlığa itaət etməmək üçün tamahkarlıq və tamahkarlıqla idarə olunmayacağam.

99. İşgüzar səfərlərimdən heç biri İsa adı ilə silahlı soyğun hücumu və ya qəza qeyd etmir.

100. Göyün ən yüksək məclisi, işlərimə mənfi təsir göstərən hər fərmanı, siyasəti ləğv edər, dəyişdirər və düzəldərsə, bunu İsa adından mənim xeyrimə çevirərlər.
101). İsa adı ilə işimin milli səviyyədən beynəlxalq səviyyəyə keçməsini əmr edirəm.

102). İşlərimin İsa adı ilə çox milyard dollarlıq bir ticarət halına gətirəcək texnologiyalarla əlaqəli olmasını əmr edirəm.

103). Nə qədər varlı olsam da, pulun həyatımda heç vaxt İsa adı ilə yer almayacağımı əmr edirəm.

104). Ata bəyan edirəm ki, sağlam düşüncəm var, buna görə də maddi İQ İsa adında super məhsuldardır.

105). Bildirirəm ki, bu iş sayəsində minlərlə insan İsa adına qazanclı iş tapacaqdır.

106). Bildirirəm ki, İsa adı ilə mənim ticarətim üçün beynəlxalq ticarət yolları açılır.

107). Ata, sən İshaqı zəngin və güclü etdin, məni və işimi İsa adı ilə nəsillərimdə zəngin və güclü et.

108). Ata, bu iş vasitəsilə İncilin İsa adı ilə bütün dünyaya yayılsın.

109). Ata mənim işimi bütün dünyanı İsa adı ilə xristianlaşdırmaq üçün əsas vasitə olsun.

110). Ata, sən böyük bir sərvət verənsən, bu gün İsa adı ilə dualarımı cavablandırdığına görə təşəkkür edirəm.

 

1 ŞƏRH

  1. Pastor Chinedum! Mən sizin öyrətməyiniz və Müqəddəs Yazılara birbaşa münasibətiniz. Gündəlik namaz saytına rast gəldim. Bibliyan Müqəddəs Yazılarınızı araşdırdıqdan sonra məni düşünmək və sözün üzərində düşünmək mənə çox xoş gəlir. İllər əvvəl tanımadığımdan nifrət edirəm ki, sən mənim və başqalarına da belə bir nemətsən. Daha aydın, qısa, gözəl tədrisinizi gözləyirəm. Allah sizə xeyir versin və sizi möhkəm və ona yaxın tutsun. Daha çox ismarıc gözləyirəm. Çox sağ ol!

BİR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

Bu sayt spam azaldılması üçün Akismet istifadə edir. Yorumunuzun necə işləndiyini öyrənin.