Zəbur kitabından 80 müharibə namaz nöqtələri

2
38097

Məzmur 144:1:
1 Əllərimə döyüşməyi və barmaqlarımı döyüşməyi öyrədən qüvvətim Rəbbə alqış olsun!

Ssenariyə gəldikdə müharibə namaz nöqtələri, Zəbur kitabı istinad ediləcək kitabdır. Zəbur kitabından təxminən 80 döyüş namazı tərtib etdik. Dua, mənəvi müharibə aparmaq üçün diqqətlə seçilmiş yerə işarə edir. Həyatınıza ilahi müdaxiləyə ehtiyacınız var? Hər hansı bir çağırış sizi əzirmi? Varsa bu dualar sizin üçündür. Göy altında dua edə bilməyəcəyimiz heç bir çətinlik yoxdur. İsa adı bizə böyüklük yolunda dayanan bütün şeytani gücləri ram etmək üçün verilmişdir. Namaz qılmadığınız zaman şeytanın ovu olaraq qalırsınız. Qarşılaşmadığınız hər vəziyyət sizinlə qarşılaşmağa davam edəcəkdir. Qalxıb şeytana müqavimət göstərməlisən, həyatında dinclik istəyirsənsə, mənəvi müharibə aparmalısan.

Zəbur kitabındakı bu müharibə namazı nöqtələri, yolunuzdakı bütün qarşı çıxan qüvvələri alt-üst etməyiniz üçün güc verəcəkdir. Allah bizə şeytanlar üzərində bütün səlahiyyətləri vermişdir və biz bu səlahiyyətləri namaz qurbangahında həyata keçiririk. Bilin ki, mənəvi müqaviməti aşağı salmağın yeganə yolu, ruhən müqavimət göstərməkdir. Bu müharibə namazını bu gün iman içində dua edin və həyatınızın İsa adı ilə izzətdən izzətə dəyişməsinə baxın.

Zəbur kitabından 80 müharibə namaz nöqtələri

1. İsa adı ilə pislərin qüvvələri küləyin qabağında saman kimi uçulsun.

2. İsa adı ilə həyatımın hər hansı bir sahəsinə təyin edilmiş pislərin yolu məhv olsun.

3. Ya Rəbb, mənə qarşı olan bütün pis müşavirləri İsa adına ləkələmək üçün gülün

4. Ya Rəbb, mənim üçün yığılmış bütün pis insanları İsa adı ilə dağıt

5. Ya Rəbb, düşmənlərimin onurğalarını İsa adına dəmir bir çubuqla qır.

6. Ya Rəbb, düşmənlərimi İsa adına bir dulusçu qabı kimi parçalayın

7. Ya Rəbb, bütün düşmənlərimi İsanın adı ilə hər cür pis bəlalara düçar et

8. Ya Rəbb, həyatımdakı İsa adı ilə pislərin dişlərini qır

9. Ya Rəbb, İsa adı ilə həyatım və taleyimə qarşı zəhərli dillərdən istifadə edərək düşmənləri məhv et.

10. Bütün düşmənlərim öz məsləhətləri ilə, İsa adına yıxılsınlar.

11. İsa adından günah işlətdikləri çoxlu sayda insanlar qovulsun.

12. Ya Rəbb, bütün düşmənlərim utanmasınlar və İsa adı ilə narahat olsunlar.

13. Ya Rəbb, bütün düşmənlərim qəfil rüsvay olsunlar və oxları İsanın adı ilə geri qayıtsınlar.

14. Ya Rəbb, qəzəbinlə qalx və düşmənlərimin qəzəbinə görə özünü qaldır.

15. Ya Rəbb, pislərin pisliyi son qoysun.

16. Ya Rəbb, təqibçilərimə qarşı ölüm alətlərini hazırla.

17. Ya Rəbb, təqibçilərimə qarşı oxlarını təyin et.

18. Ya Rəbb, qəlbimin düşmənləri qazdıqları çuxura düşsünlər.

19. Ya Rəbb, zalımların fitnəsi öz başlarına gəlsin.

20. Ya Rəbb, düşmənin zorakı davranışı öz yoluna ensin.

21. Ya Rəbb, düşmənlərim Sənin hüzurunda yıxılsın və məhv olsun.

22. Ya Rəbb, düşmənin toru öz ayağını tutsun.

23. Pislər xəyal etdikləri qurğulara, İsanın adı ilə çəkilsinlər.

24. Ya Rəbb, İsa adı ilə mənim həyatımda pislərin qolunu qır.

25. Qoy düşmənlərimin dərdləri İsa adı ilə çoxalsın

26. Qalx, Rəbb, düşməni məyus et və canımı İsa adı ilə pislərdən qurtar

27. Göy gurultusu, dolu daşları, od kömürləri, şimşəklər və oxlar Rəbbdən olan düşmənlərin qüvvələrini İsa adı ilə dağıtsınlar.

28. Ya Rəbb, düşmənlərimin boynunu mənə ver.

29. Qoy bütün zülmkarlar, küləyin qabağında toz kimi, İsa adı ilə döyülsünlər.

30. İsa adına küçələrdə çirk kimi atılsın.

31. Ya Rəbb, qəzəblə zalımları və təqibçiləri İsa adı ilə yut

32. Ya Rəbb, od İsa adı ilə pisləri və onların toxumlarını yeyə bilər

33. Ya Rəbb, canımı itin gücündən və İsa adı ilə aslanın ağzından qurtar

34. Ya Rəbb, düşmənin bütün nalayiq hiylələri İsanın adından çıxış etməkdən imtina etsin

35. Ət yeyənlərin və qan içənlərin hamısı İsanın adı ilə büdrəsin və yıxılsın.

36. Ya Rəbb, düşmənlərimə İsanın adı ilə öz cəzalarını ver.

37. Qəzəbli və hörmətsiz şəkildə mənə qarşı ağır sözləri danışan bütün dodaqlar İsanın adı ilə susdurulsun.

38. Ya Rəbb, mənim adımla İsa adı üçün toplaşan bütün cadugər həkimlərin ürəyinə qorxu və vahimə səpmək üçün mələklərinizi göndər.

39. Pislər pisləri öldürər; salehlərə nifrət edənlər İsanın adı ilə boşaldılacaqlar.

40. Ya Rəbb, İsa adı ilə mənimlə vuruşmaq üçün onlarla vuruş

41. İsa adı ilə ruhumu axtaranları utandırsınlar və utandırsınlar.

42. Qoy geri dönsünlər və İsanın adı ilə incitməyimi düşünən qarışıqlıq gətirilsin.

43. Rəbbin mələkləri İsa adı ilə canımın düşmənlərini təqib etsinlər və təqib etsinlər.

44. İsa adına düşmənlərimin yolu qaranlıq və sürüşkən olsun.

45. İsa adına qəflətən düşmənlərimə məhv olsun.

46. ​​Ya Rəbb, mənə düşmən olanlar haqsız olaraq mənim üçün sevinməsin və səbəbsiz olaraq nifrət edənlərin gözlərini qırmasınlar.

47. İsa adından inciyib sevinənlər utansınlar və qarışıqlıq yaşatsınlar.

48. İsa adı ilə özlərini tərifləyən rüsvayçılıq və rüsvayçılıq geyinsinlər.

49. Pis adamların qılıncı öz ürəklərinə girsin və yayları İsanın adı ilə qırılsın.

50. Rəbbin bütün düşmənləri quzunun yağına bənzər, tüstü içində İsanın adı ilə məhv ediləcəkdir.

51. Qoy bütün düşmənlərim qoyun kimi qəbirdə qalsınlar və ölüm İsa adı ilə onlara verilsin.

52. Ya Rəbb, İsa adı ilə mənə qarşı düşmənin dillərini məhv et və böl

53. İlahi, düşmənin dişlərini ağzında qır, İsa adına

54. Qoy İsa adından daim axan sular kimi ərsinlər.

55. Düşmən oxlarını vurmaq üçün yayını əyərsə, İsa adı ilə parçalansın.

56. Zülm edənlərin hər biri bir qadının vaxtından əvvəl doğulduğu kimi keçsinlər, günəşi görməmələri üçün İsanın adı ilə.

57. Qoymayacaqları təqdirdə, İsanın adı ilə ət və kin üçün gəzib-dolaşsınlar.

58. Pislər İsanın adı ilə qılıncdan keçirilsin.

59. Allah düşmənlərin və pislərin başını İsanın adı ilə yaralayacaqdır.

60. Qoy onların süfrələri İsanın adı qarşısında bir tələyə çevrilsin.

61. Qoy onların rifahı üçün lazım olanlar İsa adına tələyə çevrilsin.

62. Dağıdıcı düşmənin içində olanların hamısını məhv etsin və yad adamlar İsanın adı ilə əməyini korlasınlar.

63. O, lənətləməyi çox sevirdi. xeyir-dua verməkdən məmnun olmadığı kimi, İsa adından da uzaq olsun.

64. Qoy onlar İsa adı ilə böyümədən qabaq qurulan evin zirvələrində ot kimi olsunlar.

65. Ya Rəbb, düşmənlərimə əl uzat, hamısını İsa adı ilə məhv et

66. İsa adı ilə öz dodaqlarının fitnəsi onları örtsün.

67. Ya Rəbb, pislərin istəklərini və bundan sonra da pis əməllərini İsanın adına verməyin.

68. İsa adı ilə yanan kömürlər onlara tökülsün.

69. Qoy onlar atəşə və dərin çuxura atılsınlar və İsanın adı ilə yenidən qalxmasınlar.

70. İsa adından görmədikləri üçün gözləri qaralsın.

71. İsa adından bellərini davamlı silkələyin.

72. Yaşadıqları yaşayış yerləri viran qalsın, qoy İsa adı ilə orada heç kim qalmasın.

73. Günahlarına İsa adı ilə əlavə edin.

74. İsa adına, mənim zərərimi istəyən təhqir və rüsvayçılıqla örtülsünlər.

75. Onları qasırğa ilə öldürün və tufanınızla İsanın adı ilə qorxutun.

76. Gözlərim də düşmənlərimdəki istəklərimi görəcək, qulağım İsanın adı ilə mənə qarşı çıxan pislərin istəyini eşidəcək.
77. Övladları daim boşboğaz və dilənçi olsunlar, qoy çörəklərini boş yerlərdən, İsanın adı ilə axtarsınlar.

78. İsa adına şiddətli düşməni devirmək üçün onu ovlasın.

79. Ya Rəbb, ildırım vur və bütün düşmənlərimi İsa adı ilə dağıt.

80. Tanrı ayağa qalxsın və İsanın adı ilə bütün düşmənləri dağılsın.

Müharibə Allahı Yehova, bütün düşmənlərimi İsa adı ilə məğlub etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm.

 

2 ŞƏRHLƏR

  1. Hər gün bu sınaqdan keçərkən dua nöqtələriniz üçün təşəkkür edirəm. Amma mən yatmayan, yatmayan Allaha qulluq edirəm. Onun sözünə görə Allaha şükür edirəm

BİR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

Bu sayt spam azaldılması üçün Akismet istifadə edir. Yorumunuzun necə işləndiyini öyrənin.