Müqəddəs Ruhun Gücü üçün 50 Dua

11
74572

HNUMX: 1:
8 Ancaq Müqəddəs Ruhun üstünə gəldikdən sonra güc alacaqsınız və həm Yerusəlimdə, həm Yəhudada, həm Samariyada, həm də dünyanın ən ucqar yerlərində mənim şahidlərim olacaqsınız.

Müqəddəs ruh Allahın şəxsidir və gücdür. Müqəddəs Ruhu olmadan Allaha xidmət etmək mümkün deyil. Bu gün müqəddəs ruhun gücü üçün 50 dua etmək niyyətindəyik. Bu dualar, yenidən doğulmuş bir xristian olaraq içinizdəki müqəddəs ruhun gücünü və varlığını aktivləşdirməyə imkan verəcəkdir. Ancaq dualara girməzdən əvvəl müqəddəs ruhla bağlı bəzi faktlarla tanış olaq.

Müqəddəs Ruh kimdir?

Müqəddəs Ruh Şəxsdir. Tanrı başının üçüncü Şəxsidir. Baba, oğul və müqəddəs Ruh Allahımız var, bax 1 Yəhya 5: 7, Matta 28: 19-20. Ata Uca Tanrıdır, Oğul Rəbbimiz İsa Məsihdir və Müqəddəs Ruh İsanın bizə göndərdiyi Həvarilərin İşləri 1: 8. Müqəddəs Ruh, Tanrıların varlığını və gücünü daşıyır. Yaradılış 1: 1-2-də Tanrının Ruhu ilə bütün dünyanı yaratmağa başladığını görürük. İsa Məsih yer üzündə xidmətini Müqəddəs ruh olmadan həyata keçirə bilməzdi, Həvarilərin İşləri 10:38 ayəsində deyilir ki, Tanrı Onu Müqəddəs Ruh və Güclə böyük möcüzələr göstərmək üçün gücləndirmişdir. Müqəddəs ruh Tanrının Gücü deyil, Müqəddəs Ruh Tanrının Gücünü daşıyır. Bir xristian olaraq, müqəddəs ruh olmadan Tanrıların varlığını göstərə və hiss edə bilməzsən, xristianlığı dünyadakı bütün dinlərdən ayıran Müqəddəs Ruhdur. Müqəddəs Ruhun bəzi xüsusiyyətlərinə baxaq.


Pastor Ikechukwunun yeni kitabı. 
İndi amazonda mövcuddur

Müqəddəs Ruhun xüsusiyyətləri

1. Xilas: Müqəddəs Ruh Rəbbidir Məhsul, Matta 9:38. Müqəddəs ruh, günahkarları orada günahlara məhkum edir, müqəddəs ruh olmadan yenidən doğulmaq olmaz. Müqəddəs ruh xilasımızın müəllifidir.

2. Dindarlıq: Müqəddəs ruh bizə müqəddəs və saleh bir həyat sürməyimizə imkan verir. Günahkarları günahlarından məhrum etdiyi kimi, möminləri də salehliyinə inandırır (Yəhya 16: 8-9). Müqəddəs ruh bizə Allaha sözlə və işdə xidmət etməyimizə kömək edir, öz insan gücünüzlə Tanrı qarşısında doğru yaşaya bilməzsiniz, cismani silah həmişə sizi uğursuz edəcək, ancaq ilahi bir həyat yaşamaq üçün daima Müqəddəs Ruhdan asılı olmalısınız. Unutma, bunu güclə və ya güclə deyil, Ruhumla deyir Rəbb, Zəkəriyyə 4: 6.

3. Fövqəltəbii: İçimizdəki Müqəddəs Ruh vasitəsilə fövqəltəbii əmr veririk. Müqəddəs Ruhun gücü ilə xəstələri sağalda bilərik, ölüləri diriltə bilərik, şeytanları qovuruq və s. Müqəddəs Ruhun gücü ilə hadisələri ruh aləmlərindən idarə edə bilərik. Mark 16: 17-18

4. Cavab dualarıMüqəddəs Ruh bizə dua etməyimizə kömək edir, Romalılara 8: 26-27. Müqəddəs ruh dualarımızda sözlər verir. İçimizdəki müqəddəs ruh dualarımızın cavabını təmin edir. Allah qarşısında vəkilimizdir. Müqəddəs Ruhda dua etməyi öyrənin, Yəhuda 1:20.

5. Rəhbərlik: Bizə istiqamət verən Ruhun səsi. Müqəddəs ruh köməkçimizdir, bir mömin olaraq, Müqəddəs Ruhun insanı ilə tanış olun, O sizə rəhbərlik edəcək və bilməli olduğunuz hər şeyi sizə öyrədir. İsa dedi: Unutduğunuz şeyi sənə qaytaracaq. Müqəddəs ruh müəllimimiz, rəhbərimiz və çobanımızdır. Həqiqət Ruhudur, Yəhya 14:26. Yəhya bizə deyir ki, içimizdəki məsh (Müqəddəs Ruh) bizə hər şeyi öyrədir. 1 Yəhya 2:27.

Müqəddəs Ruhla necə doluram

İnanıram ki, bu günə qədər müqəddəs ruh və Onun həyatınızda nələr edə biləcəyi barədə daha çox məlumatınız var, müqəddəs ruhun gücü üçün dualara başlamazdan əvvəl, mən Müqəddəs Ruhu necə qəbul edirəm? , sadə cavab budur ki, Müqəddəs Ruhun doldurulması üçün dua edirsən. Təqdim etdiyimiz dualar yalnız müqəddəs ruhla doldurulmağınız lazım olan dualardır. Bu duaları imanla etməyinizi, Müqəddəs Ruhun insanı ilə tanış olmağınızı və xristian həyatının İsa adı ilə daha yüksək səviyyəyə dəyişdiyini görməyinizi tövsiyə edirəm.

Müqəddəs Ruhun Gücü üçün 50 Dua

1. Ata, Müqəddəs Ruhunuzu İsa adından mənə göndərdiyiniz üçün təşəkkür edirəm.

2. Ya Rəbb, məni İsa adı ilə ruhunuzun gücü ilə yeniləyin

3. Ya Rəbb, həyatımın hər yaralı hissəsini müqəddəs ruhun gücü ilə sağal

4. Ya Rəbb, ruhumun gücü ilə vücudumdakı hər bir cismani təzahürü aradan qaldırmağa kömək et

5. Ya Rəbb, həyatımı yenidən düzəldin və müqəddəs ruhun köməyi ilə məni doğru yola yönəldin

6. Ya Rəbb, Müqəddəs Ruhun alovu bu gün həyatımda İsa adı ilə yenidən alovlansın.

7. Ya Rəbb, ruhunuzun köməyi ilə həyatım İsa adı ilə Allahın həyatını əks etdirsin

8. Ya Rəbb, İsa adındakı müqəddəs ruhun köməyi ilə içimdə sevgi alovunu alovlandır

9. Şirin Müqəddəs Ruh, mən İsa adı ilə əbədi olaraq sizinlə bağlanmaq istəyirəm

10. Əziz Müqəddəs Ruh, məni İsa adı ilə hədiyyələrinizlə zənginləşdirin

 

11.Hörmətli Müqəddəs Ruh, məni canlandırın və cənnət şeylərinə olan həvəsimi artırın.

12. Hökmdarlığınızla, Allahın şirin ruhu ilə, həyatımdakı cismani ehtirasların İsa adından altına alınmasına icazə verin.

13. Sweet Ho! Ruhum, həyatımda hər gün İsa adı ilə artırın.

14. Əziz Müqəddəs Ruh, həyatımda İsa adı ilə hədiyyələrinizi qoruyun

15. Müqəddəs Ruh, saflaşdıran, həyatımı İsa adı ilə atəşinizlə təmizləyin və təmizləyin

16. Müqəddəs Ruh, İsanın adı ilə ürəyimi alovlandır və atəş et.

17. Əziz Müqəddəs Ruh, əllərinizi üstümə qoyun və İsa adı ilə içimdəki hər üsyanı söndürün

18. Müqəddəs Ruh atəşi, hər bir özünü yandırmağa başlayın ???

19. Sweet Ho! Ruhum, İsa adı ilə canımda can verən nəfəslə nəfəs alın.

20. Şirin Müqəddəs Ruh, məni İsanın adı ilə göndərdiyin yerə getməyə hazırla.

21. Şirin Müqəddəs Ruh, heç vaxt səni İsa adı ilə bağlamağa qoyma

22. Şirin Müqəddəs Ruh, heç vaxt səni İsa adı ilə məhdudlaşdırmağa çalışma

23. Əziz Müqəddəs Ruh, mənim içimdə və İsa adı ilə sərbəst işləyin

24. Əziz Müqəddəs Ruh, həyatımın kanallarını İsa adı ilə təmizləyin

25. Rəbbim, istiliyimi İsanın adı ilə istehlak et.

26. Qoy müqəddəs Ruhun alovu qəlbimin qurbangahında, İsanın adı ilə alovlansın.

27. Müqəddəs Ruh, gücün damarlarınıza qan kimi axmasına icazə verin.

28. Əziz Müqəddəs Ruh, ruhuma əmr ver və həyatımı İsa adı ilə Sənin iradənlə dəyiş

29. Allahın şirin ruhu, həyatınızda İsa adı ilə müqəddəs olmayan hər şeyi yanğınınıza icazə verin

30. Hörmətli Ho! Y Ruhum, atəşiniz mənim həyatımda İsa adı ilə güc yaratsın.

31. Şirin Müqəddəs Ruh, mənə İsa adına öz düşüncələrimdən daha yüksək düşüncələr ver

32. Müqəddəs Ruh, şeh kimi gəl və məni İsanın adı ilə canlandır.

33. Müqəddəs Ruh, mənə azadlıq yolunda, İsa adı ilə rəhbərlik et.

34. Müqəddəs Ruh, mənə elə bir zərbə vur ki, günah artıq İsa adı ilə özümə yer tapmasın.

35. Sevgimin soyuq olduğu Müqəddəs Ruh, İsanın adı ilə məni istiləşdir.

36. Əziz müqəddəs ruh, mənim həyatımda İsanın adı ilə açıq şəkildə iştirak etməyi davam etdir

37. Qoy əlim İsanın adı ilə pis ağacları kəsmək üçün od qılıncına çevrilsin.

38. Mən möhürlədiyim kimi ayağım Allahın gurultusu olsun. İsa adı ilə düşməni eşitdirsinlər.

39. Qoy həyatımdakı mənəvi yoxsulluğu İsa adına müqəddəs ruhun atəşi ilə məhv etsinlər.

40. Həyatımdakı mükəmməlliyin hər bir düşməni, İsanın adına müqəddəs ruhun gücü ilə tükənir.

41. Hörmətli Müqəddəs Ruh, həyatımdakı keçmiş şeytan uğurları İsa adı ilə təbliğimə çevrilsin.

42. Hörmətli Müqəddəs Ruh, mənə kömək edin, düşmənlərimin rüsvayçılığı İsa adı ilə çoxaldılsın

43. Hörmətli Müqəddəs Ruh, mənə kömək edin, tərəqqimin düşməninin məğlubiyyəti və rüsvayçılığı İsa adından hədsiz çoxaldılsın.

44. Hörmətli Müqəddəs Ruh, mənə kömək edin, həyatımı alt-üst etməyi planlaşdıran hər bir güc, İsa adı ilə indi yıxılsın və ölsün.

45. Əziz Müqəddəs Ruh, mənə kömək edin, Mənə yönəlmiş hər şeytani ilhamı İsa adı ilə məhv edirəm.

46. ​​İçimdəki Müqəddəs Ruhun gücü ilə hər şeytani düşüncədən, İsanın adından həyatımı maneə törədirəm.

47. Müqəddəs Ruh, bəlkə mənim bütün təyin etdiyim köməkçilərim İsa adı ilə məni tapmağa başladılar.

48. Hörmətli Müqəddəs Ruh, İsa adı ilə rəhbərlik və səlahiyyətlərdən üstün getdiyim üçün təşəkkür edirəm.

49. Ata, Müqəddəs Ruhun bəxş etdiyi üçün təşəkkür edirəm.

50. Duanın cavablarına görə Allaha şükür.

 

KHƏR GÜN HAZIRLIQ TV-lərini YOUTUBE-da İZLƏYƏN izləyin
ŞİMDİ ƏLAQƏLƏR
Əvvəlki məqaləƏxlaqsızlığa qarşı güclü dua
Sonrakı məqaləAçıq qapı və açıq cənnət üçün 30 dua
Mənim adım Pastor Ikechukwu Chinedum, mən Tanrı İnsanıyam, bu son günlərdə Tanrının hərəkətinə həvəsli. İnanıram ki, Tanrı hər möminə Müqəddəs Ruhun gücünü göstərmək üçün qəribə bir lütf qaydası ilə güc verdi. İnanıram ki, heç bir xristian şeytan tərəfindən əzilməməlidir, Dua və Söz vasitəsilə hökm sürərək yaşamaq gücümüz var. Əlavə məlumat və ya məsləhət üçün mənimlə chinedumadmob@gmail.com ünvanından əlaqə qura və ya + 2347032533703 nömrəsi ilə WhatsApp və Telegram-da söhbət edə bilərsiniz. Həm də sizi Telegramdakı Güclü 24 Saat Namaz Qrupumuza dəvət etməkdən məmnun qalacağam. İndi qoşulmaq üçün bu linki vurun, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Allah sizi qorusun.

11 ŞƏRHLƏR

  1. Bu sayt mənə müqəddəs Ruha getdikcə daha da yaxınlaşdığımı bildirir. Buradakı məlumatlardan ən çox minnətdaram və minnətdaram. Allah onların üzərindəki Müqəddəs Ruhu qəbul edən və qəbul edənlərə xeyir-dua versin.

    Allaha həmd, şükür və izzət verirəm.

  2. Ruhumu doldurmaq və mənə yol göstərmək üçün Holly Spirit-in böyük axtarışındayam. Dünyaya şəfa verə biləcəyim, cinləri və millətə sülh gətirməyi bacaran gücümü hiss etmək istəyirəm.

BİR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

Bu sayt spam azaldılması üçün Akismet istifadə edir. Yorumunuzun necə işləndiyini öyrənin.