50 Müqəddəs Kitab ayələrini həvəsləndirmək

2
37438
İncil ayələrini həvəsləndirmək

Məzmur 119:105:

Sənin sözün mənim ayağımda bir çıraq, yoluma bir işıq.

Bu gün söz təşviq mənbəyidir. Bu gün biz həvəsləndirici İncil ayələrini öyrənəcəyik. Bunlar Müqəddəs ayələr həyat səyahətindən keçərkən ruhlarımızı yüksəldəcəkdir. Həyatda azad olmağımız üçün bilik lazımdır və Allahın kəlamı bütün biliklərin mənbəyidir. Həyatınızda hər hansı bir narahat edən problemlə qarşılaşırsınız? Siz imtina etməkdən və ya təslim olmaqdan hiss edirsiniz? Düşünürsən ki, bütün ümidlər boşa çıxdı və həyatda heç bir irəliləyiş əldə edə bilməzsən? Bu sualların hər hansı birinə cavabınız bəli olarsa, sevin, çünki bu həvəsləndirici Müqəddəs Kitab ayələri ruhunuza həyat gətirəcək, ruhunuzu artıracaq problemlərinizin həllinə ümid edir və gözlərinizi açın.

KHƏR GÜN HAZIRLIQ TV-lərini YOUTUBE-da İZLƏYƏN izləyin
ŞİMDİ ƏLAQƏLƏR

Allahın kəlməsi ayağımıza bir çıraqdır, bizə istiqamət verir, bizə yol göstərir və təlim verir. Bu, ruhumuzu qaldırır və özümüzü tapdığımız hər çətin vəziyyətdən çıxış yolunu göstərir. Bu həvəsləndirici Müqəddəs Kitab ayələrinin məqsədi Allahın kəlamı ilə sınaqlardan keçməyinizə kömək etməkdir. Həyatda onu düzəltməyiniz üçün lazım olan hər şeyi Allahın sözlərində tapmaq olar. Müqəddəs hər məlum və bilinməyən problemlərin həllini aparan hərtərəfli hikmət kitabıdır. Sizin üçün dua etdiyim budur, bu gün bu ruhlandırıcı Müqəddəs Kitabları oxuyarkən, Allah İsa adından söylədiklərini görmək üçün gözlərinizi açsın.


Güclü Namaz Kitabları 
by Pastor Ikechukwu. 
İndi mövcuddur amazonMüqəddəs Kitab ayələrini ruhlandırmağımıza ehtiyac duyan 5 səbəb

1). Lütf içində böyümək: Həvarilərin işləri 20:32, Allahın kəlamının bizi inkişaf etdirməyə qadir olduğunu söyləyir. Sözü nə qədər çox öyrənsək, ruhən güclü oluruq.

2). Daxili qüvvət üçün: Müqəddəs Kitabdakı bir çox məzmurlarla Davud özünü Rəbdə təşviq etdiyini görürük ki, Məzmur 27, Məzmur 103 və bir çox digər məzmurlarda yer alır. Həvəsləndirmə daxili gücə səbəb olur. Allahın kəlamı daxili gücün yeganə ttrue mənbəyidir.

3). İnamımızı artırmaq üçün: Allahın kəlamı bir iman təkanvericisidir, bu həvəsləndirici Müqəddəs Kitab ayələrini oxuduğunuz zaman imanınızı inkişaf etdirəcək və sizi Allahın övladı olaraq davam etdirməyinizə kömək edəcəkdir. Allahın kəlamı imanınızı artıran yanacaqdır.

4). Üçün Mənəvi artım: 1 Peter 2: 2-də deyilir ki, orada xilas olmaq üçün böyümək üçün Allahın kəlamından səmimi süd istəməliyik. Allahın kəlamı bizim mənəvi qidamızdır, onu nə qədər çox öyrənsək, ruhən böyüyürük. Həyatın çətinliklərini dəf etmək üçün ruhən möhkəm bir mömin lazımdır.

5). Üçün Təzə atəş: Allahın sözü ruhumuza atəş kimidir. Bu həvəsləndirici Müqəddəs Kitab ayələri ruhunuzu alovlandıracaqdır. Ruh adamınız sözlə dolduqca, dayanmaya bilərsiniz.

MÜQƏDDƏS VƏZİFƏLƏRİNİ ÖZÜNÜZ

1). 2 Timoteyə 1:7:
Çünki Allah bizə qorxaqlıq ruhu deyil etdi; lakin güc, məhəbbət və sağlam ruh.

2). Filipililərə 4: 13:
Mənə qüvvət verən Məsihin köməyi ilə hər şeyi edə bilərsiniz.

3). Efeslilərə 6:10:
Nəhayət, qardaşlarım, Rəbdə güclü olacaq və Onun böyük qüvvəsində olan.

4). Efeslilərə 3:16:
O izzətinin zənginliyinə görə, nəsib olardı ki, daxili adam Öz Ruhu ilə gücü ilə gücləndirilməlidir;

5). 2 Korinflilərə 12: 9:
O mənə dedi: "Mənim lütfüm sənə bəsdir, çünki gücüm zəiflikdə kamildir". Buna görə Məsihin qüdrəti üzərimdə dayanması üçün zəifliklərimlə çox məmnuniyyətlə fəxr edəcəyəm. 12:10 Buna görə zəifliklərdən, məzəmmətlərdən, ehtiyaclardan, təqiblərdən, Məsih uğrunda çətinliklərdən zövq alıram, çünki zəif olduğum zaman güclüyəm.

6). 2 Korinflilərə 4: 16:
Bu səbəbdən huşumuz yoxdur; zahiri insanımız həlak olsa da, daxili insan gündən-günə təzələnir.

7). Həvarilərin işləri 1: 8:
Lakin Müqəddəs Ruh sənin üzərinə gəldikdən sonra gücünüzü alacaqsınız. Yerusəlimdə, bütün Yəhudeyada, Samariyada və yerin ən son hissəsində Mənim üçün şahid olacaqsınız.
8). Mark 12:30:
Allahınız Rəbbi bütün ürəyinizlə, bütün canınızla, bütün düşüncənizlə və bütün gücünüzlə sevəcəksiniz. Bu ilk əmrdir.

9). Matta 19:26:
İsa onları görüb dedi: «İnsanlarla bu mümkün deyil; ancaq Allah üçün hər şey mümkündür.

10). Matta 6:34:
Ertəsi gün üçün heç düşünməyin, çünki sabah özü üçün düşünəcəkdir. Bunun pisliyi günə qədər kifayətdir.

11). Habakkuk 3: 19:
Rəbb Allah mənim gücümdür, ayaqlarımı hind ayaqları kimi edər və məni uca yerlərimdə gəzdirər. Simli alətlərimdəki baş müğənniyə.

12). Yeşaya 40: 28:
Sən bilmirsən? Əbədi Tanrının, dünyanın uclarını yaradan Rəbbin halsız olmadığını və yorulmadığını eşitmədinmi? onun anlayışını axtaran yoxdur. 40:29 halsızlığa güc verir; gücü çatmayanlara gücünü artırır. 40:30 Hətta gənclər halsızlaşacaq və yorğun olacaqlar və gənclər tamamilə yıxılacaqlar. 40:31 Rəbbi gözləyənlər güclərini yeniləyəcəklər; qanadları ilə qartal kimi qalxacaqlar; qaçacaqlar və yorulmayacaqlar; gedəcəklər və halsızlaşmayacaqlar.

13). Yeşaya 12: 2:
Budur, Allah mənim xilasımdır; Mən güvənəcəyəm və qorxmayacağam, çünki Rəbb Yehova Rəbb mənim gücüm və mahnımdır; o da mənim xilasım oldu.

14). Zəbur 138: 3:
Ağladığım gün sən mənə cavab verdin, ruhumla qüvvətləndirdin.

15). Zəbur 119: 28:
Canım ağırlıq üçün əriyir, Sözünə görə məni gücləndir.

16). Zəbur 71:16:
Xudavənd Rəbb, gücümlə gedəcəyəm, Sənin salehliyini, yalnız sənin salehliyini xatırlatacağam.

17). Zəbur 46: 1:
Allah sığınacağımız və gücümüzdür, problemlərdə çox köməkdir. 46: 2 Buna görə yer üzü götürülsə də, dağlar dənizin ortasına aparılsa da, qorxmayacağıq; 46: 3 Dağları şişkinliyi ilə titrəsə də, suları qışqırır və narahat olur. Səlah.

18). Zəbur 37: 39:
Salehlərin qurtuluşu Rəbbə aiddir, O, çətin anlarda onların qüvvəsidir.

19). Zəbur 27: 1:
Rəbb mənim nurum və xilasımdır; kimdən qorxuram? Rəbb mənim həyatımın qüvvəsidir; kimdən qorxuram?

20). Zəbur 18: 1:
Ya Rəbb, gücüm səni sevirəm. 18: 2 Rəbb mənim qayam, qalam və xilaskarımdır; Allahım, gücüm, güvənəcəyim; baqajım və qurtuluşumun buynuzu və yüksək qalam.

21). Zəbur 8: 2:
Körpələrin və əmiz uşaqların ağzından düşmənlərinizə görə güc hazırlamısınız ki, yenə də düşmən və intiqam ala biləsiniz.

22). Nehemya 8:10:
Sonra onlara dedi: «Get, yağdan yeyin və şirniyyat için və heç bir şey hazırlanmayanlara paylayın. Çünki bu gün Rəbbimiz üçün müqəddəsdir. çünki Rəbbin sevinci sənin gücündür.

23). Zefanya 3: 17:
Aranızda olan Allahınız Rəbb qüdrətlidir; xilas edəcək, sevinclə sizin üçün sevinəcək; sevgisinə dincələcək, mahnı oxumaqla sənə sevinəcək.

24). 1 Salnamələr 29:12:
Həm sərvət, həm də şərəf səndən gəlir və sən hamının üzərində hökmranlıq edirsən; Sənin əlində güc və qüdrət var; Sənin əlində böyük olmaq və hamıya güc verməkdir.

25). Çıxış 15:2:
Rəbb mənim gücüm və nəğməmdir, və o mənim qurtuluşumdur. atamın Allahı, onu ucaldacağam.

26). Yeşua 1:9:
Sənə əmr etmədimmi? Güclü və yaxşı bir cəsarətli olun; Qorxma və qorxma, çünki getdiyin yerdə Allahınız Rəbb səninlədir.

27). Mərsiyələr 3:22:
Rəbbin mərhəmətindən tükənməyəcəyik, çünki mərhəməti tükənməz. 3:23 Hər səhər yenidirlər, sədaqətiniz böyükdür.

28). Süleymanın məsəlləri 3:5:
Bütün ürəyinizlə Rəbbə etibar edin; Öz anlayışına söykənməyin. 3: 6 Hər yolunuzda Onu tanıyın və O, yollarınızı istiqamətləndirəcəkdir.

29). Süleymanın məsəlləri 18:10:
Rəbbin adı güclü bir qüllədir. Salehlər oraya axır və təhlükəsizdir.

30). Zəbur 16: 8:
Mən Rəbbi hər zaman qarşımda saxlamışam, çünki o mənim sağ tərəfimdədir, tərpənməyəcəyəm.

31). Zəbur 23: 3:
Ruhumu bərpa edir, adı uğrunda məni salehlik yollarına aparır.

32). Zəbur 31: 24:
Cəsarətli olun və Rəbbə ümid bəsləyənlərin hamısı O sizin ürəyinizi möhkəmləndirəcəkdir.

33). Zəbur 46: 7:
Ordular Rəbbi bizimlədir; Yaqubun Allahı sığınacağımız yerdir. Səlah.

34). Zəbur 55: 22:
Yükünüzü Rəbbə yükləyin, O da sizə kömək edəcəkdir.

35). Zəbur 62: 6:
O, yalnız mənim rock və xilas edir: o mənim qalamdır, Mən köçürülüb bilməz.

36). Zəbur 118: 14:
Rəbb mənim gücüm və mahnıımdır və qurtuluşumdur. 118: 15 Sevinc və qurtuluş səsi salehlərin çadırlarında, Rəbbin sağ əli cəsarətlə işləyir. 118: 16 Rəbbin sağ əli ucadır, Rəbbin sağ əli cəsarətlidir.

37). Zəbur 119: 114:
Sən mənim gizlətdiyim yer və qalxanamsan. Sözünə ümid edirəm. 119: 115 Ey zalımlar, yanımdan get! Çünki Allahımın əmrlərini yerinə yetirəcəyəm.

38). Zəbur 119: 50:
Bu əziyyətimdəki rahatlığımdır, çünki Sözün məni canlandırdı.

39). Zəbur 120: 6:
Ruhum uzun müddət barışa nifrət edənlə yaşayırdı.

40). Yeşaya 40: 31:
Ancaq Rəbbi gözləyənlər güclərini yeniləyəcəklər; qanadları ilə qartal kimi qalxacaqlar; qaçacaqlar və yorulmayacaqlar; gedəcəklər və halsızlaşmayacaqlar.

41). Yeşaya 41: 10:
Qorxma! Çünki Mən səninləyəm. Qorxma! Çünki mən sizin Allahınızdır. Səni gücləndirəcəyəm. Bəli, sənə kömək edəcəyəm; Bəli, mən səni salehliyimin sağ əlində saxlayacağam.

42). Yeşaya 43: 2:
Sulardan keçəndə səninlə olacağam. çaylar vasitəsilə səni daşımasınlar. Atəşdən keçəndə sən yandırılmayacaqsan. Aləm sənə yandırılmasın.

43). Matta 11:28:
, Mənim yanıma gəlin Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, Mən sizə rahatlıq verərəm.

44). Mark 10:27:
İsa onlara baxırdı: "İnsanlar ilə mümkün deyil, Allahla deyil. Çünki Allahla hər şey mümkündür".

45). Yəhya 16:33:
Bunları sizə söylədim ki, içimdə barışıq olsun. Dünyada çətinliklər yaşayacaqsınız, amma cəsarətli olun; Dünyanı aşdım.

46). 2 Korinflilərə 1: 3:
Allaha həmd olsun, Rəbbimiz İsa Məsihin Atası, mərhəmət Atası və hər cür rahatlığın Allahı; 1: 4 Özümüzü Allahdan təsəlli olduğumuz rahatlıqla hər çətinlikdə olanları təslim edə biləcəyimiz üçün bütün çətinliklərimizdə bizə təsəlli verən.

47). 1 Saloniklilərə 5:11:
Buna görə də birlikdə olduğunuz kimi bir-birinizə təsəlli verin və bir-birinizi möhkəmləndirin.

48). Filipililərə 4: 19:
Amma Allahım sənin bütün ehtiyacını İsa Məsihin izzətinə çatdıran mal-dövlətə görə təmin edəcək.

49). 1 Peter 5: 7:
Ona hər cür diqqət yetirir; Çünki o, sizi gözləyir.

50). Qanunun təkrarı 31:6:
Cəsarətli və cəsarətli olun, onlardan qorxmayın və qorxmayın, çünki Allahınız Rəbbin sizinlədir. səni əsirgəməyəcək və səni tərk etməyəcək.

 

KHƏR GÜN HAZIRLIQ TV-lərini YOUTUBE-da İZLƏYƏN izləyin
ŞİMDİ ƏLAQƏLƏR
Əvvəlki məqaləLütf və mərhəmət üçün dua nöqtələri
Sonrakı məqaləSəhər Fədakarlığı: İSTƏYİR
Mənim adım Pastor İkeçukvu Çinedumdur, mən bu son günlərdə Allahın hərəkətinə həvəsli olan Allahın Adamıyam. Mən inanıram ki, Allah hər bir möminə Müqəddəs Ruhun gücünü təzahür etdirmək üçün qəribə lütf əmri verib. İnanıram ki, heç bir xristian şeytan tərəfindən əzilməməlidir, bizim Dualar və Söz vasitəsilə yaşamaq və hökmranlıqda gəzmək Gücümüz var. Əlavə məlumat və ya məsləhət üçün mənimlə everydayprayerguide@gmail.com elektron poçt ünvanı ilə əlaqə saxlaya və ya +2347032533703 nömrəsi ilə WhatsApp və Telegram-da söhbət edə bilərsiniz. Həm də Sizi Telegramda Güclü 24 Saat Namaz Qrupumuza qoşulmağa dəvət edirəm. İndi qoşulmaq üçün bu linkə klikləyin, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Allah sizi qorusun.

2 ŞƏRHLƏR

 1. Dua çox güclüdür! Dua ilə bağlı bu Müqəddəs Kitab ayələrini düşünün və Allahın vədlərinin Göy Atanıza dua etməyinizə və bu gün ümidlərinizi və ehtiyaclarınızı Onunla bölüşməyinizə kömək etsin. Yaqub 1: 5 Əgər hər hansı birinizdə müdriklik yoxdursa, hər kəsə nöqsan tapmadan səxavətlə bəxş edən Allahdan diləyin və sizə veriləcək.

 2. Bạn ơi, cóu Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Misal üçün
  Thi Thiên 120: 6
  Linh hản con phải ở chung quá lâu
  Vhi kh ghét hòa bình.
  Admin đ c được bhnh luận của mình vui lòng chỉnh sửa lại!
  Çox vacib deyil

BİR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

Bu sayt spam azaldılması üçün Akismet istifadə edir. Yorumunuzun necə işləndiyini öyrənin.