ZAMBİYA MİLLƏTİ ÜÇÜN DUA

0
12911
Zambiya milləti üçün dua

Bu gün biz Zambiya xalqı üçün dua ilə məşğul olacağıq. Lusaka'nın paytaxtı və Zambiyanın ən sıx məskunlaşdığı şəhərləridir. Zambiya Afrika qitəsinin cənub hissəsində yerləşən Afrika ölkələrindən biridir.
Şimal-şərqdə Tanzaniya, şərqdə Malavi, cənub-şərqdə Mozambik və şimaldan Konqo Demokratik Respublikası ilə sərhədi bölüşür. Zambiyanın bütün əhalisi 2016-cı ildə keçirilmiş son siyahıyaalmaya əsasən on yeddi milyon nəfərə yaxındır.

Buradan göründüyü kimi, ölkə əhalisinin çox böyük olmadığı, ölkənin istehsal etdiyi hər şeyin öz xalqını təmin edə və təmin edə bilməsi lazımdır. Əgər belə olsaydı, Zambiya və onun əhalisi barədə bir az narahat olardıq.
Lakin, əhalinin azlığına baxmayaraq, millət hələ də həddindən artıq yoxsulluq şəraitində yaşayır. Zambiya iqtisadiyyatı gəlirlərin 70 faizindən çoxunu alan minaların ixracına əsaslanır. Bu vaxt, əhalisinin 90 faizindən çoxu xoşagəlməz və köhnə əkinçilik vasitəsi ilə səciyyələnən kəndlərdə yaşayır.

Zambiyanın kənd hissəsində yaşayan insanlar yalnız əkinçiliklə məşğul olurlar, millətin xəzinə bankından ayrılmış bir dünyada yaşayırlar. Aclıq və bəslənmədən, uşaq ölümü səviyyəsini kobud şəkildə artıran əsas sağlamlıq imkanları ilə üzləşib. Ayrıca HİV və AİDS, başqalarının arasında malyariya da Zambiyadakı ən böyük insan qatillərindən biridir.
Zambiya xalqının həyat üçün Tanrının standartının altında yaşadığına dair heç bir qazanc yoxdur. Kitab (Yeremya 29:11) bizə Allahın bizi sevdiyini və bizim üçün yaxşı bir plana sahib olduğunu anlamağa vadar etdi. "Çünki sizə qarşı düşündüyüm düşüncələri bilirəm, Rəbb deyir ki, sizə gözlənilən sonu vermək üçün pislik deyil, barış düşüncələri".


Pastor Ikechukwunun yeni kitabı. 
İndi amazonda mövcuddur

Beləliklə, həyatımız üçün Allahın normasından və ya planından aşağı səviyyədə olduğumuzu görəndə ən yaxşısı Allahla danışmaqdır. Zambiya milləti üçün bir dua söyləməyimiz vacib oldu.

NİYƏ ZAMBİYA ÜÇÜN DÜZÜNMÜZ

Sən və mənim Zambiya milləti üçün dua etməyimizin vacib səbəblərindən biri, Allahın milləti xilas etmək istəməsidir. Heç vaxt heç bir milləti tərk etmək Allahın planında deyildi, heç bir milləti tərk etmək Allahın gündəmində deyildi. Lakin O (Allah) bir insanın millət üçün boşluq içində olmasını istəyir. Allah hər birimizdən bir kahin hazırlamağa çalışır. Salehlərin təsirli duaları çox fayda gətirir.

ZAMBİYA HÖKUMƏTİ ÜÇÜN DUA

Bu, həmişə Afrikada qarşılaşdığımız ən böyük problemlərdən biri olmuşdur. Bir çox insan hökumətə bir dua borcu olmadığına inanır. Dövlət məmurlarının kifayət qədər eqoist olduqlarına və yalnız dövlət vəsaitlərini talan etmək və vətəndaşlarını yoxsul vəziyyətə gətirmək mövqeyində olduqlarına inanırlar.
Əksinə, yaxşı bir insanın ayağa qalxaraq dərhal dövlət idarəsinə girdiyinin şahidi olduq. Eynilə, bir çox insanın heyvan və ya zalım lider kimi qəbul etdiyi bir adamın xalqı əzablarından xilas edən bir məsihə çevrildiyini gördük.

Məndən soruşsanız, bu ikisinin arasındakı fərq Namazdır. Hər hansı bir hakimiyyət iqtidarda müvəffəq olarsa, o, rəhbərlik etdiyi insanların dualarını qazanmalıdır. Dəfələrlə öz bəlalarımızın memarıyıq. İşlərimiz pozulanda dövlət məmurlarını qınamağa tələsirik. Halbuki biz yalnız ruh aləmindəki işlərin yolunu dualarla dəyişə bilərdik.

Zambiya xalqı üçün dua edərkən hazırkı hökumət üçün dua etməyi unutma ki, Allah insanlara düzgün yolla rəhbərlik etmələri üçün hikmət bəxş etsin.

Vətəndaşlar üçün Dua edin

Amerika Birləşmiş Ştatları yer üzündəki bir çox insanın ən yaxşı məkan yerlərindən biridir. Bir çox insanlar bir gün ölkəyə (ABŞ) köç etməyi xəyal edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları bu gün böyük insanlarına görə budur.
Hər hansı bir millət yüksələrsə, hər hansı bir millət böyük olarsa, bu həmin xalqın xalqından asılıdır. Rifah həmişə əmin-amanlıq və müvəffəqiyyət ilə müşayiət olunur. Harada sülh və keçid varsa, rifah oradan uzaq olmazdı.
Zambiya milləti yüksələcəksə, xalqın zehniyyəti dəyişməlidir, xalqın qavrayışı dəyişməlidir, xalq yenidən yönəldilməlidir. Nifrət və xəsislik millətin üzləşdiyi ən sadə problemlərdən birini həll etməyəcəkdir.

Allahın Zambiya xalqına qonşularını sevməyin arxasındakı incəlikləri başa düşməsini təmin etdiyi bir dua. Allahın müvəffəqiyyəti görmə qabiliyyəti zəif olan Zambiya insanlarına gözü ilə baxması üçün edilən dualar. Onların əksəriyyəti hazırda yaşadıqları həyatı əldə edə bildikləri ən yaxşı şeyə inanır, həyatları üçün Tanrı vizyonuna sahib olmaları lazımdır.

İQTİSADİYYAT ÜÇÜN DUA

Hər hansı bir xalqın iqtisadiyyatı əsasdır. İqtisadiyyata mənfi bir şey olarsa, xalq bunun üçün çox əziyyət çəkəcəkdir.
Zambiya iqtisadiyyatı sürünür, Zambiya iqtisadiyyatı şikəst olub. Yeni təkər alması lazımdır. Zambiya xalqı üçün bir dua edərkən, iqtisadiyyatı xatırlayın, Allahdan bu millətin rəhbərlərinə iqtisadiyyatı canlandıracaq bir fikir verməsini diləyin.

Kilsə üçün dua edin

Zambiya'nın din seqmentinin xristianların üstünlük təşkil etdiyinə dair heç bir qazanc yoxdur. Bununla birlikdə, Məsihin əsl şəxsiyyəti hələ Zambiya'da gözə çarpan deyil. Zambiya'daki kilsələrin xalqın iqtisadi köləlik əsarətindən azad olmasını təmin etməsi üçün hazır olmaları lazımdır.
Həm də Tanrıya həqiqi bir ibadətçi olmalıdır. Kitab bizə Allahın yalnız Ona inananlara və ləyaqətlə onu axtaranlara mükafat verdiyini başa düşdü. İbranilərə 11: 6 “Ancaq iman olmadan onu razı salmaq mümkün deyil, çünki Allaha gələrək onun olduğuna və səylə axtaranlara mükafat verdiyinə inanmalıdır”.

Nəticə olaraq millətimizə və qitəmizə hər zaman baxmaq və dua etmək kollektiv borcumuzdur. Bu gün Zambiya milləti üçün etdiyiniz duanız gələcək milyonlarla nəsilləri xilas edə bilər.

DÜZƏN NƏTİCƏLƏR

1). Ata, İsa adı ilə, müstəqillikdən bu günə qədər bu xalqı dəstəkləyən mərhəmət və məhəbbətiniz üçün təşəkkürlər - Mərsiyələr. 3:22

2). Ata, İsa adı ilə, bu günə qədər bu millətdə bizə sülh bəxş etdiyinizə görə təşəkkür edirəm - 2Tes. 3:16

3). Ata, İsa adı ilə, bu günə qədər hər nöqtədə pis xalqın rifahına qarşı pis əməllərini məyus etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm - İş. 5:12

4). Ata, İsa adına, Məsihin kilsəsinin bu millətdəki böyüməsinə qarşı cəhənnəmin hər dəstəsini nizamsızlığa saldığınız üçün təşəkkür edirəm. 16:18

5). Ata, İsa adından, Müqəddəs Ruhun bu xalqın boyu və genişliyinə doğru hərəkət etməsi üçün təşəkkür edirəm, nəticədə kilsənin davamlı böyüməsi və genişlənməsi - Akt. 2:47

6). Ata, İsa adından seçilmişlər naminə bu Milləti tamamilə məhv olmaqdan xilas et. - Yaradılış. 18: 24-26

7). Ata, İsa adı ilə bu xalqı taleyini məhv etmək istəyən hər bir gücdən fidyə ver. - Hosea. 13:14

8). İsa adında Ata, Zambiyanı ona qarşı hazırlanan hər bir güc qüvvəsindən qurtarmaq üçün xilasetmə mələyinizi göndərin - 2 Padşahlar. 19: 35, Məzmur. 34: 7

9). Ata, İsa adı ilə, Zambiyanı bu Milləti məhv etməyə yönəlmiş cəhənnəm dəstələrindən xilas et. - 2kings. 19: 32-34

10). Ata, İsa adı ilə bu milləti pislərin qurduğu hər tələdən azad etdi. - Zefanya. 3:19

11). Ata, İsa adı ilə, bu millətin sülh və tərəqqi düşmənlərindən intiqamını tələsin və bu millətin vətəndaşlarını pislərin bütün hücumlarından xilas ol. Məzmur. 94: 1-2

12). Ata, İsa adından, bu dua etdiyimiz kimi, bu millətin sülhü və tərəqqisini pozanların hamısına əziyyət verin - 2 Salonikalılara. 1: 6

13). Ata, İsanın adı ilə, Zambiyadakı Məsih kilsəsinin davamlı böyüməsinə və genişlənməsinə qarşı olan hər bir dəstə daimi olaraq məhv olunsun - Matta. 21:42

14). Ata, İsanın adı ilə, pislərin bu millətə qarşı etdiyi pislik, indi dua etdiyimiz kimi sona çatsın - Məzmur. 7: 9

15). Ata, İsa adı ilə, bu xalqın istəksiz cinayətlərinin bütün günahkarlarına qəzəbini verin, çünki hamısına od, kükürd və dəhşətli qasırğa yağdırırsınız və bununla da bu xalqın vətəndaşlarına daimi istirahət verirsiniz - Məzmur. 7:11, Məzmur 11: 5-6

16). Ata, İsa adı ilə Zambiyanın taleyinə qarşı mübarizə aparan qaranlıq güclərindən xilas olmasını əmr edirik - Efeslilər. 6:12

17). Ata, İsa adı ilə, bu millətin şərəfli taleyini məhv etmək üçün qurulmuş şeytanın hər vasitəçisinə qarşı ölüm və məhv alətlərinizi buraxın.

18). Ata, İsanın qanı ilə, pislərin düşərgəsindəki qisasınızı azad edin və bir millət olaraq itirilmiş izzətimizi bərpa edin. (İshaya 63: 4)

19). Ata İsanın adı ilə, bu millətin əleyhinə olan pis adamların hər pis təsəvvürü öz başlarına düşsün, nəticədə bu millətin irəliləməsi ilə nəticələnsin - Məzmur 7: 9-16

20). Ata, İsa adı ilə bu millətin iqtisadi böyüməsinə və inkişafına qarşı çıxan hər bir qüvvəyə qarşı mühakimə qərarını verdik - Vaiz. 8:11

21). Ata, İsa adı ilə millətimiz Zambiya üçün fövqəladə bir dönüş əmri verdik. - Qanunun təkrarı. 2: 3

22). Ata, quzunun qanı ilə millətimizin Zambiyanın irəliləməsinə qarşı hərəkət edən hər durğunluq və məyusluq gücünü məhv edirik. - Çıxış 12:12

23). Ata İsanın adı ilə, Zambiyanın taleyinə qarşı hər qapalı qapıların yenidən açılmasını əmr etdik. (Vəhy 3: 8)

24). Ata İsanın adı ilə və yuxarıdan gələn hikmətlə bu xalqı itirmiş ləyaqətini bərpa edərək bütün sahələrdə irəliləyin. -Vaiz.9: 14-16

25). Ata, İsa adına, bu millətin tərəqqisində və inkişafında sona çatacaq yuxarıdan bizə kömək göndər. 127: 1-2

26). Ata, İsa adı ilə, Zambiyada məzlumları ayağa qaldır və müdafiə et, buna görə də torpaq hər cür haqsızlıqdan azad edilə bilər. Məzmur. 82: 3

27). Ata, İsa adı ilə, şanlı taleyini təmin etmək üçün Zambiyada ədalət və ədalət hökmranlığını təyin etdi. - Daniel. 2:21

28). Ata, İsa adı ilə, bu millətdəki bütün pisləri ədalətə gətirin və bununla da davamlı sülhümüzü bərqərar edin. - Süleymanın məsəlləri. 11:21

29). Ata, İsa adı ilə bu xalqın bütün işlərində ədalət hökmranlığını əmr edirik və bununla da ölkədə sülh və firavanlıq bərqərar olacağıq. (Yeşaya 9: 7)

30). Ata, İsanın qanı ilə Zambiyanı hər cür qanunsuzluqdan qurtarır və bununla bir millət olaraq ləyaqətimizi bərpa edir. -Vəsiyyət. 5: 8, Zəkəriyyə. 9: 11-12

31). Ata, İsa adı ilə, ölkədəki iğtişaşların bütün günahkarlarını susdurduğunuz kimi, hər tərəfdən Zambiyada sülhünüz hökm sürsün. -2Tezsalonlulara 3:16

32). Ata, İsa adı ilə, milləti daha böyük sülh və firavanlıq aləminə aparacaq liderlər verin. -1 Timoteyə 2: 2

33). Ata, İsa adı ilə Zambiyaya hərtərəfli istirahət verin və bu nəticənin getdikcə artan tərəqqiyə və firavanlığa səbəb olmasına icazə verin. - Məzmur 122: 6-7

34). Ata, İsa adı ilə, bu xalqdakı iğtişaşların hər bir formasını məhv edirik, nəticədə iqtisadi böyüməyimiz və inkişafımıza səbəb olur. -Zəbur. 46:10

35). Ata, İsa adı ilə, bu millət Zambiya üzərində sülh razılığınızı bərqərar etsin və bununla onu millətlərin paxıllığına çevirsin. -Ezekiel. 34: 25-26

36).; Ata, İsanın adı ilə, Zambiyanın ruhunu məhv olmaqdan xilas edəcək bir ölkədə - Obadiah xilaskarları olsun. 21

37). Ata, İsa adı ilə, bu milləti meşədən çıxaracaq tələb olunan bacarıq və bütövlüyə sahib olan rəhbərlərimizi göndər. Məzmur 78:72

38). Ata, İsa adı ilə, bu ölkənin səlahiyyət yerlərində Allahın müdrikliyinə sahib olan kişilərə və qadınlara, bununla bu xalqı sülh və firavanlıq sahəsinə yeni bir yol açdı - Yaradılış. 41: 38-44

39). Ata, İsa adı ilə, qoy yalnız ilahi mövqeyə sahib olan insanlar bu dövrdə bu səviyyədəki bütün səviyyələrdə liderlik hökmranlıqlarını alsınlar - Daniel. 4:17

40). Ata, İsa adı ilə, bu ölkənin sülhünə və tərəqqisinə qarşı olan əngəllər aradan qaldırılacaq olan ağıllı və ürəkli liderləri yetişdirin - Vaiz. 9: 14-16

41). Ata, İsa adı ilə Zambiyadakı fəsad bəlasına qarşı çıxırıq və bununla da bu millətin - Efeslilərin hekayəsini yenidən yazırıq. 5:11

42). Ata, İsa adı ilə Zambiyanı korrupsioner rəhbərlərin əlindən qurtar, bununla bu xalqın - Süleymanın məsəllərini bərpa etdi. 28:15

43). Ata, İsa adı ilə, bu millətdə Allahdan qorxan liderlərdən ibarət bir ordu yetişdirin və bununla da bir millət olaraq ləyaqətimizi bərpa edin (Süleymanın məsəlləri 14:34)

44). Ata, İsa adı ilə, Allah qorxusu bu xalqın uzunluğunu və genişliyini doysun, bununla da millətlərimizdən utanc və təhqirdən uzaq olaq - Yeşaya. 32: 15-16

45). Ata, İsa adı ilə, iqtisadi böyüməyimizə və bir millət olaraq inkişafımıza irəliyə aparan yola mane olan bu xalqın düşmənlərinə qarşı əlinizi çevirin. 7: 11, Süleymanın məsəlləri 29: 2

46). Ata, İsa adı ilə, fövqəladə olaraq bu millətin iqtisadiyyatını bərpa edin və bu torpaq yenidən gülüşlə dolsun - Joel 2: 25-26

47). Ata, İsa adı ilə bu millətin iqtisadi bəlalarına son qoy, bununla da keçmiş şöhrətini bərpa etdi (Süleymanın məsəlləri 3:16)

48). Ata, İsa adı ilə bu xalqın mühasirəsini qıraraq bununla da bizim uzun müddət davam edən siyasi qarışıqlıqlarımızı dayandırdı - Yeşaya. 43:19

49). Ata, İsa adı ilə, bu ölkəni sənaye inqilabının dalğalarıyla dalğalandıraraq bu xalqı işsizlik bəlasından azad etdi (Məzmur.144: 12-15).

50). Ata, İsa adı ilə, Zambiyanı yeni bir izzət aləminə - İşaya gətirəcək siyasi liderləri yetişdirin. 61: 4-5

51). Ata, İsa adı ilə, bu xalqın uzunluğu və nəfəsi boyunca dirçəliş alovu yanmağa davam etsin, nəticədə kilsənin fövqəltəbii böyüməsi - Zəkəriyyə meydana gəldi. 2: 5

52). Ata, İsa adından, Zambiyadakı kilsəni yer üzünün xalqları arasında canlanma kanalına çevirir - Məzmur. 2: 8

53). Ata, İsanın adı ilə Rəbbin qeyrəti bu millət arasındakı məsihçilərin qəlbini tükəndirməyə davam etsin və bununla da Məsih üçün daha çox ərazilər alsınlar (Yəhya.2: 17, John 4:29

54). Ata, İsa adı ilə, bu xalqdakı hər bir kilsəni dirçəliş mərkəzinə çevirin və bununla da müqəddəslərin ölkədəki hökmranlığını qurdu - Mika. 4: 1-2

55). Ata, İsa adı ilə Zambiyadakı kilsənin böyüməsinə qarşı hərəkət edən hər bir qüvvəni məhv edir və bununla da daha da böyüməyə və genişlənməyə səbəb olur - Yeşaya. 42:14

56). Ata, İsa adına. Qoy 2020-ci il Zambiyadakı seçkilər azad və ədalətli olsun və seçki zorakılığından əl çəksin - İş 34:29

57). Ata, İsa adından, Zambiyada gələcək seçkilərdə seçki prosesini pozmaq üçün şeytanın gündəlik gündəliyini səpələyin - Yeşaya 8: 9

58). Ata, İsanın adı ilə, Zambiyada 2020 seçkilərini manipulyasiya etmək üçün pis adamların hər hiyləsinin məhv edilməsini əmr edirik.

59). Ata, İsa adı ilə, qoy 2020-ci il seçki prosesi boyunca fasiləsiz əməliyyatlar aparılsın və bununla da ölkədə sülh təmin edilsin - Ezekiel. 34:25

60). Ata, İsa adı ilə, Zambiyada gələcək seçkilərdə seçki pozuntularının hər bir formasına qarşı çıxırıq və bununla da seçkidən sonrakı böhranın qarşısını alırıq - Qanunun təkrarı. 32: 4

KHƏR GÜN HAZIRLIQ TV-lərini YOUTUBE-da İZLƏYƏN izləyin
ŞİMDİ ƏLAQƏLƏR
Əvvəlki məqaləCənubi SUDAN MİLLƏTİ ÜÇÜN DAĞI
Sonrakı məqaləLiberiya Milləti Üçün Dua
Mənim adım Pastor Ikechukwu Chinedum, mən Tanrı İnsanıyam, bu son günlərdə Tanrının hərəkətinə həvəsli. İnanıram ki, Tanrı hər möminə Müqəddəs Ruhun gücünü göstərmək üçün qəribə bir lütf qaydası ilə güc verdi. İnanıram ki, heç bir xristian şeytan tərəfindən əzilməməlidir, Dua və Söz vasitəsilə hökm sürərək yaşamaq gücümüz var. Əlavə məlumat və ya məsləhət üçün mənimlə chinedumadmob@gmail.com ünvanından əlaqə qura və ya + 2347032533703 nömrəsi ilə WhatsApp və Telegram-da söhbət edə bilərsiniz. Həm də sizi Telegramdakı Güclü 24 Saat Namaz Qrupumuza dəvət etməkdən məmnun qalacağam. İndi qoşulmaq üçün bu linki vurun, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Allah sizi qorusun.

BİR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

Bu sayt spam azaldılması üçün Akismet istifadə edir. Yorumunuzun necə işləndiyini öyrənin.