Pis meyvələrə qarşı güclü dua bəyanatları

1
13822

Matta 15:13 İsa cavab verdi: «Səmavi Atamın əkmədiyi hər bitki kök olacaq».

Bu gün pis meyvələrə qarşı güclü dua bəyanatları ilə məşğul olacağıq. Həyatınızdakı hər bir pis meyvə, İsa Məsihin adı ilə odla silinəcəkdir. Pis meyvələr nədir? Bunlar həyatımızı məhdudlaşdırmaq və həyatda irəliləməyimizi dayandırmaq üçün əkilmiş şeytanın pis əmanətləridir. Hər ağac meyvəsi və keyfiyyəti ilə tanınır meyvə köklərinizin keyfiyyətinə əsaslanır. Allahın övladı olaraq dualarda iblisə müqavimət göstərməli və ruhani köklərinizdə pis meyvələr əkməsinə mane olmalısınız. Bu dua bəyannamələri şiddətli və müqəddəs qəzəblə dua edilməlidir, bəyanatlarınızı verərkən hər şeytani meyvəni bir-birinin ardınca xatırlayacaqsınız və İsa adı ilə həyatınızda ləğv olunmasını əmr edəcəksiniz.

Şər meyvə nümunələri

Şeytanın Övladlarının həyatında saxladığı bir neçə pis meyvə nümunəsi bunlardır: Yavaş irəliləmə, qan çirklənməsi, açıq lənətlər və təhdidlər, müvəffəqiyyət manipulyasiyaları, bağlanmış yollar, vədlərin yerinə yetirilməməsi, nikahın pozulması, valideyn lənətləri, yalan görmə, imtina, möcüzə gecikmələri, yuxu təcavüzü, zəiflik, valideyn nifrəti, qəfil maliyyə, istiqamət çatışmazlığı və sair. Bu pis meyvələrin hər birini bir-birinin ardınca götürəcəyik və onlardan imtina edib İsa adı ilə həyatımızdan kənarlaşdıracağıq. Pis meyvələrə qarşı bu güclü dua bəyanatları həyatınızı təmizləyəcək və İsanın adı ilə həyatınızda irəliləməyiniz üçün lazımi meyvələrin verilməsinə səbəb olacaqdır. Bu bəyanatları bütün qəlbinizlə edin və İsa adı ilə tamamilə azad olun.

KHƏR GÜN HAZIRLIQ TV-lərini YOUTUBE-da İZLƏYƏN izləyin
ŞİMDİ ƏLAQƏLƏR

Dua Bəyanatları

1. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı Yavaş İNKİŞAF meyvəsinin məhv edilməsi, səni QƏDƏR kök salmağı əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.


2. İndi elan edirəm !!! Həyatımda QAN Çirklənməsinin meyvələrinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

3. İndi elan edirəm !!! Həyatımda AÇIQ LƏĞV VƏ DƏSTƏKLƏRİN meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

4. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı UĞUR İDARƏETMƏLƏRİNİN bəhrəsini məhv etmək, mən səni YAXŞI ləğv etməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

5. İndi elan edirəm !!! Həyatımda QƏLƏB YOLLARIN meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞILAMAĞA əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

6. İndi elan edirəm !!! Həyatımda BİRİNCİ TƏRƏFDƏN BAXILMASININ meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

7. İndi elan edirəm !!! Həyatımda TƏCİLİ DAĞINMAQ meyvəsinin məhv edilməsi, mən səni YAXŞI ləğv etməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

8. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı poliqamoz DAVAMININ meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyinizi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

9. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı MÜRACİƏT MÜNASİBƏTİNİN meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

10. İndi elan edirəm !!! Həyatımda VƏZİFƏLİ KURSLARIN meyvələrinin məhv edilməsi, səni YAXŞI ləğv etməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

11. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı GÜN QİYMƏTİNİN bəhrəsini məhv etmək, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

12. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı YAXŞI GÖZLƏR meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

13. İndi elan edirəm !!! Həyatımda MÜRACİƏTÇİÇİLƏRİN meyvələrinin məhv edilməsi, mən səni YAXŞI ləğv etməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

14. İndi elan edirəm !!! Həyatımda TƏCRÜBƏ YAXŞIĞININ meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

15. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı ANTİ TƏKLİF ruhlarının meyvələrinin məhv edilməsi, səni YAXŞILAMAĞA əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

16. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı SATANİYA SİRİNQİN meyvələrinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

17. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı DREAM TƏHLÜKƏSİZLİK meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

18. İndi elan edirəm !!! HƏYATIMIZDA BƏYƏNMƏYİN meyvələrinin məhv edilməsi, səni YAXŞILAMAĞA əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

19. İndi elan edirəm !!! Həyatımda DAĞLI problemlərin meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞILAMAĞA əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

20. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı DÜRDÜNMƏNİN meyvəsinin məhv edilməsi, mən səni YAXŞI ləğv etməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

21. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı SATANİK DƏFƏNİN meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

22. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı CAGED MALİYYƏLƏRİN meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞILAMAĞA əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

23. İndi elan edirəm !!! Həyatımda VƏZİFƏNİN NƏZƏRİNİN meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

24. İndi elan edirəm !!! Həyatımda UNEXPLAINED HATRED meyvəsinin məhv edilməsi, mən səni YAXŞILAMAQ əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

25. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı INFIRMITY meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

26. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı DÜZƏNLİK İNANMASININ meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

27. İndi elan edirəm !!! YAXŞI VISION meyvəsinin həyatımda məhv edilməsi, səni QƏDƏR kök salmağı əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

28. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı ENCHANTMENT meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

29. İndi elan edirəm !!! Həyatımda REJECTION meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

30. İndi elan edirəm !!! Həyatımda SELF-DƏQİQƏT ANTAGONİSTİNİN meyvələrinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

31. İndi elan edirəm !!! Həyatımdakı INCOMPLETE QƏLƏBLƏRİNİN meyvələrinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

32. İndi elan edirəm !!! Həyatımda YOXDUR YAXŞIĞININ meyvəsinin məhv edilməsi, səni YAXŞI Köklənməyi əmr edirəm !!! və İsa Məsihin adı ilə sönməz bir atəşə atıldı.

İsa adından tamamilə azad olduğum üçün sizə təşəkkür edirəm.

KHƏR GÜN HAZIRLIQ TV-lərini YOUTUBE-da İZLƏYƏN izləyin
ŞİMDİ ƏLAQƏLƏR

1 ŞƏRH

  1. Tanrının qulu bu dua məktəbi üçün təşəkkür edirəm ... Allah məni bu dua bəyannamələri ilə öyrətmək üçün bir gəmi kimi istifadə edir ..
    Allah rəhmət eləsin.

BİR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

Bu sayt spam azaldılması üçün Akismet istifadə edir. Yorumunuzun necə işləndiyini öyrənin.