Namazım cavablandığını necə bilirəm?

2
3114

Allaha cavab verən bir duaya ibadət edirik, duaları saxlamayan, ancaq cavab verən bir Allahdır. Bu gün bir çox mömin yalnız dua etməyi bilir, cavabların nə vaxt verildiyini bilmir. Namaz Rəbbə dua etdiyiniz zaman Allahla insan arasında ikitərəfli bir ünsiyyətdir və Allahdan cavab almırsınız, dualarınız tam deyildir. Dua dini bir hərəkət deyil, əksinə insanla Allah arasındakı şüurlu bir ünsiyyətdir, dua edərkən, şəxsi ehtiyaclarımız və ya başqalarının ehtiyacları haqqında Allaha danışırıq, ondan cavabları almağı da gözləməliyik.

Həvarilərin işləri 12: 5-12 ayələrində, Peterin həbsdən xilas olması üçün Məryəmin evində dua edən dindarların bir nümunəsini gördük, amma orada dualara cavab gəldikdə, onlar Roda tərəfindən söylədikləri zaman belə, bunu heç bilmirdilər. inanmadilar. Bu gün Məsihin bədəninə inanan bir çox insanın əsas problemidir. Çoxları bilmir ki, orada dualar cavablandırılır. Bu gün bu mövzuya baxacağıq, duamın cavablandığını haradan bilirəm? Dualarınızın nə vaxt cavablandığını bilmək üçün 10 yolu araşdıracağıq. Bu 10 yol, dua etdiyimiz kimi bizə istiqamət verməkdir, bunlardan qanunlar və ya düsturlar kimi istifadə edilməməlidir və hər hansı bir qaydada tənzimlənməmişdir. Dua həyatımızı qurarkən həqiqətən vacib olanı bizə göstərmək üçün sadəcə onlar var. Dua edirəm ki, bu 10 yolu keçəndə dua həyatınız daha təsirli olsun və İsa Məsihin adına dualarınıza cavab görməyə və almağa başlayacaqsınız.

Namazınızın cavablandığını bilməyin 10 yolu

1. Siz Allahın övladı olduğunuz zaman:

Luka 11:11 Bir ata olan birinizdən bir oğul çörək istəsə, ona bir daş verərmi? və ya balıq istəsə, ona bir balıq ilan verər? 11:12 Yumurta istəsə, ona əqrəb bəxş edərmi? 11:13 Əgər pis olsanız, övladlarınıza yaxşı hədiyyələr verməyi bilirsinizsə, səmavi Atanız Ondan soruşanlara Müqəddəs Ruhu nə qədər verəcəkdir?

Yenidən doğulmuş Allahın övladı dualarına cavab vermək hüququna malikdir. Allah heç vaxt övladlarından yaxşı bir şey əsirgəməz. İsa Lazarusun məzarı başında olanda bu şəkildə dua etdi 'Ata, bilirəm ki, sən həmişə məni eşidirsən' (Yəhya 11:42). Əgər siz Allahın övladısınızsa, Allaha sığınmış olmusunuz və hər dəfə dua etdiyiniz zaman Allah sizi eşidir və dualarınıza cavab verəcəkdir.

2.İsa Məsihin adından dua etdiyiniz zaman:

John 16:23 O gün məndən heç bir şey soruşmayacaqsınız. Sizə doğrusunu deyirəm: Atamdan mənim adımdan nə istəsəniz, O sizə verəcəkdir. 16:24 Bu vaxta qədər mənim adımdan heç bir şey istəmədiniz; xahiş et və alacaqsınız ki, sevinciniz dolsun.

İsa Məsihin adı, duaları cavablandırmaq üçün bir yol biletimizdir. Hər duada İsa Məsihin adı ilə dua edilməlidir. İsa Məsihin adı, digər adların üstündəki bir addır və İsa Məsihin adı zikr edildikdə Yerdə və kənarda hər bir diz əyilməlidir. Hər bir dağ İsa Məsihin adı ilə xatırladılanda dənizə atılır və dənizə atılır. Hər dəfə namaz qıldığınız zaman, dua etdiyinizə əmin olduğunuz zaman, İsa Məsihin adından sizi narahat edən məsələləri həll edin.

3. Şükranlıqla dua etdikdə:

Filipililərə 4: 6 Heç nə üçün ehtiyatlı olun; hər şeydə dua və yalvarışla Allaha xahişlərinizi bildirin.

Dualarımız şükranlıqla başlamalı və bitməlidir. Şükran günü Tanrı kim olduğunu, nəyi edə biləcəyini və nə etdiyini qiymətləndirir. Hər dəfə dualarda Rəbbə təşəkkür edərək, ürəyimizin istəklərini təmin edərək cavab verməsini Ona tapşırırıq. 1 Saloniklilərə 5:18 kitabında deyilir ki, hər şeydə Rəbbə şükür etməliyik, çünki şükranlıq bizim üçün Allahın iradəsidir. Ayrıca 1Yəhya 5:14 ayəsində deyilir ki, Onun iradəsinə uyğun dua etdiyimiz zaman O, bizi eşidir və O, bizi eşitdiyi üçün cavablarımız təmin edilir. Allah həmişə şükranlıq qəlbindən gələn bir duaya cavab verəcəkdir.

4. Dualarınız Sözlə dəstəklənəndə:

Yeşaya 41:21 Səbəbini ortaya qoy, Rəbb belə deyir. qəti səbəblərinizi ortaya qoyun, Yaqub Padşahı deyir.

Vod olmadan bir dua boş bir nitqdir. The Allahın sözü namazınıza güc verən şeydir. Dualarınızın təsirli olması üçün bu, müvafiq ayələrlə dəstəklənməlidir. Namaz qurbangahı, məhkəmə otağına bənzəyir, Allah Hakimdir, siz vəkiliniz, iddianızı Hakimə təqdim edirsiniz. Vəziyyət duanızdır. Hər bir yaxşı vəkil, iddialarını geri qaytarmaq üçün kitabdakı müvafiq qanunlara istinad edərək hakimə inandırmalıdır. Faktlar olmadan, iddialarınız əsassız olacaqdır. Heç bir hakim sübutlarla dəstəklənməyən iddialara qulaq asmayacaq. Dua oxşardır, Allah dualarınıza cavab verməsi üçün namazlarınızı müvafiq ayələr ilə geri qaytarmalısınız, bu ayələr sizin dəlilinizdir, dualarınızın etibarlılığını artıracaq faktlardır. Həyatınızın hər hansı bir problemi ilə əlaqədar Allaha dua etməzdən əvvəl, ilk növbədə kitabları araşdırın, Allah qarşısında istəklərinizi təsdiqləməyinizə kömək edəcək Müqəddəs Kitab ayələrini tapın. Məsələn, əgər bətnin böyüməsi üçün Allaha dua edirsinizsə, Çıxış 23: 25-26-nı xatırla, bu kitabda Allahın kəlamı deyilir ki, Allaha xidmət edən heç kim qüsursuz olmaz. Allahın sözü dualarınızı dəstəklədikdə cavablarınız təmin edilir.

5. Ürəyinizdə barışıq hiss etdikdə:

Filipililərə 4: 6 Heç nə üçün ehtiyatlı olun; hər şeydə dua və yalvarışla Allaha xahişlərinizi bildirin. 4: 7 Hər anlayışı keçən Allahın sülhü Məsih İsa vasitəsilə ürəyinizi və düşüncələrinizi qoruyacaqdır.

Hər zaman dua etdiyimiz bir məsələ ilə əlaqədar ürəyimizdə dinclik hiss edirik, bu, Allahın dualarımıza cavab verdiyinin əyani sübutudur. Allahın ürəyimizdəki dincliyi, dualarımızın cavablandığını söyləyən Müqəddəs Ruhdur.

6.İmanla Dua etdikdə:

James 1: 6 Ancaq imanla soruşsun, heç bir şey etmir. Çünki dalğalanan adam küləklə vurulan və dalğalanan dəniz dalğası kimidir. 1: 7 Qoy o adam Rəbdən hər hansı bir şey alacağını düşünməsin.

Heç kim iman olmadan dualarda Allahdan bir şey ala bilməz. İbranilərə 11: 6. Namazlar imandır və Allah yalnız iman aləmində fəaliyyət göstərir. Dualar bir imandır və Allah yalnız iman sahəsində fəaliyyət göstərir. Yalnız Allaha inanmadan dua etsəniz, dualarınızın cavabını heç vaxt almazsınız. Tanrı həyatınıza müdaxilə etməsi üçün əvvəlcə Allaha, həmçinin Onun sözünə inanmalısınız. İnamsız bir dua ölü bir duadır.

7. Cəsarətlə dua etdiyimiz zaman:

İbranilərə 4:16 Buna görə də lütf taxtına cəsarətlə gələk ki, mərhəmət tapaq və ehtiyac duyanda kömək etmək üçün lütf tapaq.

Biz Allahın övladlarıyıq, Allahın qulları deyilik. Uşaqlar və qullar arasındakı ifrazat qorxu və cəsarətdir. Uşaqlar həmişə cəsarətlidirlər, qullar isə həmişə qorxurlar. Atada miras qaldığı üçün hər uşaq atasından almaq üçün cəsarətlidir. Ancaq bir qulun mirası yoxdur. İstədiyimizi əldə etmək üçün namaz qurbangahımıza cəsarətlə yaxınlaşmalıyıq.

8. Bütün ürəyimizlə dua etdiyimiz zaman.

Yeremya 29:13 Məni bütün ürəyinizlə axtardığınız zaman məni axtaracaqsınız və tapacaqsınız.

Ürəkdən gələn hər bir duada həmişə Allahın diqqətini çəkmək lazımdır. Çünki iman ürəkdən gəlir və bütün qəlbinizlə dualarda Allaha müraciət edərkən cavabları almağa borclusunuz. Müqəddəs Kitabda Hannanın vəziyyətinə yaxşı bir misal, 1Samuel 1:13, Hannanın ürəyində Allaha dua etdi, dodaqları tərpənmədi. Ürək rabitəsi üçün bir ürək idi və dualarına açıq cavablar aldı. Buna görə də qəlbimizlə dualarda Allaha müraciət edərkən dualarımızın cavablandırılacağına əmin olmalıyıq.

9. Ruhda olduğumuz zaman:

Vəhy 1:10 Mən Rəbbin günündə Ruhda oldum və arxamda bir şeypur kimi yüksək səs eşitdim.

Ruhda olmaq dualarımıza cavab almaq üçün əsas tələbdir. Ruhda olmaq ruhən həssas olmaq deməkdir. Ruhunuzun ayıq və göyün tezliyinə uyğunlaşması deməkdir. Ruhani insanımızı aktiv saxlamağın əsas yolu bu oruc və namaz. Yalnız Ruhda olanlar Allahın səsini eşidə bilər. Allah Ruhdur və dualar vasitəsilə ruh aləminə necə girəcəyimizi bilmiriksə, dualarımıza cavab verə bilmərik. Beləliklə, dua etdiyiniz zaman həmişə ruhda olun, ruhən həssas olun, cavablarınızı gözləyin və görəcəksiniz.

10. Allaha sədaqətə güvəndiyimiz zaman:

Saylar 23:19 Allah insan deyil ki, yalan danışsın; İnsan oğlu da tövbə etməsin. Dedi və etməyəcəkmi? və ya danışdı və bunu düzəldəcək deyilmi?

Allahımız sədaqətli bir Tanrıdır, dualarda Onu çağırdığımız zaman həmişə eşidir. Allah yalan danışa bilməz, Çağırdığımız zaman cavab verəcəyini söylədiyi zaman mütləq olacaq. Allahın hər zaman sadiq olduğunu bilmək dualara olan imanımızı artırmalı və dualarımıza cavab gözlədiyimizi və almağımızı təmin etməlidir. Hər zaman imanımız Allaha olan sədaqətlə bağlıdır, dualarımıza cavablar əmin olur.

nəticə

Bu 10 yol dualarınızın cavablandığını bilmək üçün əmin yollardır. Əvvəllər dediyim kimi, dualarınıza cavab görmək üçün bütün bu əlamətləri dini olaraq izləməli və ya bir qanuna bənzəməməlisiniz, yalnız güvənməyinizə və etibar etməyinizə bağlıdır. Müqəddəs Ruh namaz həyatında sizə rəhbərlik etmək. Allahın Ruhu dualarınıza rəhbərlik edərkən təbii olaraq bu 10 addımın hamısını mübarizəsiz yerinə yetirəcəksiniz. Bu gün sizin üçün dua edirəm, dualarınızın heç biri yenə İsa Məsihin adına cavab verilməyəcəkdir. Mübarəksən.

Elanlar

2 ŞƏRHLƏR

  1. Bəli, mənim üçün və ailəm üçün xilas olmaq üçün dualara ehtiyacım var və bu gün də bir irəliləyiş hiss edirəm, çünki inan ki, ağam bizi İsa adındakı şeytanların əlindən qurtardı. Amin təşəkkür edirəm

  2. Ata ağam, mənə həyatı danışdığına görə təşəkkür edirəm, İsa adına dua yerində itməyim üçün mənəvi anlayışımı açın. Təşəkkür edirəm pastor, yaxşı ağanın təzə atəşini sizə tökməsini davam etdirə bilər.

BİR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin