PSALM 107 ayə ilə Mesaj

0
15284
PSALM 107 ayə ilə Mesaj

Bu gün biz 107-ci məğlubiyyəti ayə ilə mesaj ayəsini nəzərdən keçirəcəyik. Hamısında 43 ayədən ibarət olduqca uzun bir şerdir. 107-ci Zəbur bir məzmurdur Şükran günü Allaha. Bunu məzmurun əvvəlindən sonuna kimi görürük. Məzmurçu Allahın bütün xalqını və bir çox insan Allahın təriflərini elan etmək üçün Allahın qurtuluş işində iştirak edənləri çağırır.

107-ci Məzmur hər kəsə və hər kəsə Allahın keçmişdə də, bu gün də onlar üçün etdiklərini müşahidə etməyə çağırır. Hətta bunları müşahidə etmək üçün vaxt tələb edən hər şeyə müdrik adamlar kimi müraciət edir. Bu hər kəsə aid olan və bizim üçün çox vacib bir məzmurdur. Bəzən etdikləri şeyləri hesaba almadığımız müddətdə Tanrının bizim üçün etmədiklərini izləməyə tələsirik.

PSALM 107 VERSE İSTƏYƏNLƏYİR.

Ayə 1 & 2: Rəbbə şükür et, çünki o yaxşıdır, çünki mərhəməti əbədidir. Düşmən əlindən qurtardığını ağanın dediyi söyləsin.

Bu, hər kəsi Allahı mərhəmətinə, sevgisinə və qüsurlarımızı gözdən salmağa hazır olduğu üçün tərifləməyə çağırır. Bir vaxtlar əsirlikdə, günah və padşahların köləliyində olanların hamısı. Qəribə ustaların əlində xidmət etmələrinin nə qədər dəhşətli olduğunu və Allahın onları necə təslim etdiyini xatırlamağa çağırır. Bundan sonra hamıdan əvvəl bunun şəhadət etməsini istəyir.

Ayə 3 & 4: Onları ölkələrdən, şərqdən və qərbdən, şimaldan və cənubdan toplayırdıq. Səhrada tək-tənha gəzdilər, orada yerləşəcək şəhər tapmadılar. Səpələnmiş və əsir düşənlər

Tanrının xalqı olduqları kimi fərqli millətlərə səpələnmişdi. Ancaq Allah onları Babildən və başqa yerlərdən yenidən hazırladığı yerə topladı. Misirə qayıdarkən və səhrada gəzdikləri zaman bu oyunu da görürük.

Ayə 5 & 6: Ac və susuz; ruhları onlarda huşunu itirir. Sonra çətinliklər içində Rəbbə yalvardılar və O onları sıxıntılarından qurtardı.

Səhrada gəzdikləri zaman, bir anda ac qaldılar, digər vaxtlar isə susuz qaldılar. Bir anda onlar zəif və yorğun idilər. Lakin o vaxtlar ürəklərini Allaha tökdülər və O, onlara baxdı və onların fəryadına qulaq asdı.

Verse 7 & 8: Yaşayış şəhərinə getmələri üçün onları doğru yola yönəltdi. Kaş ki, insanlar Rəbbi xeyirxahlığı və insan övladlarına etdiyi ecazkar işləri üçün tərifləsinlər.

İndi Tanrı onları özləri üçün hazırladığı yerə aparma vədi ilə onları əsarətdən çıxartsa da, dəqiq hara getdiklərini bilmirlər. Ancaq Allah onlara sadiq idi, çöldən keçmələri lazım olsa da onları yerə apardı. Buna görə də gördüyü bu böyük iş üçün təriflənməlidir.

Ayə 9 & 10: Çünki o, həsrətini doyurdu və ac nəfsi yaxşılıqla doldurdu. Bunlar qaranlıqda və ölüm kölgəsində oturub, fantastika və dəmir ilə bağlıdırlar.

Allahı tərifləməliyik, çünki ruhumuzun istəklərini qarşılaya bilir, sevgisi və ləzzəti ilə bizi qane edə bilər. Əsirdə kişiləri və hətta Tanrı övladlarını görməyimizə baxmayaraq. Hətta pis rəftar və əzabla qarşılaşdıqları və hətta ölümə məruz qaldıqları zaman da Allah sadiq və doğru qalacaq.

11 və 12-ci ayələr: Çünki onlar Allahın sözlərinə qarşı reaksiya verdilər və ən uca nəsihətləri qınadılar. Buna görə də o, ürəklərini zəhməti ilə endirdi, onlar yıxıldı və kömək edəcək heç biri qalmadı.

Allahın məhəbbəti daim sülh və gülüş yerində olmağımızı təmin edir. Lakin itaətsizliyimiz bizi Allahın rahatlığından köləlik və ağrı yerinə aparır. Allahın xalqı Ona qarşı üsyan edəndə tam olaraq bunların başına gəldi. Onları canları qurtaranadək onları təslim edəcək kimsəsi olmayana qədər ağır zəhmətlə çox əzab verən zalımlara təslim etdi.

Ayə 13 & 14: Sonra çətinliklər içində Rəbbə yalvardılar və O onları təslim etdi və onları qaranlıqdan və ölüm kölgəsindən çıxartdı və lentlərini soyundurdu.

Ancaq etdiklərinin gerçəkləşməsinə gəldikdə; Allaha zülm etdiklərini etiraf etdikdə ürəklərini Ona tökdülər. Onun qurtuluşunu istədilər və o yaxşı və sadiq olduğuna görə onları xilas etdi və əsarətdən və ölüm yerindən çıxartdı.

15 və 16-ci ayələr: Kaş ki, insanlar Rəbbi yaxşılığı və insan övladlarına etdiyi gözəl işləri üçün tərifləsinlər! O, mis pirinç qapılarını sındırdı və günəşdə dəmir çubuqları kəsdi.

Məzmurçu bir daha Allahın xalqını Allahı tərifləməyə çağırır. Onlara sevgisini və qurtuluş işlərini göstərən Allah. Bir zamanlar bağlı olduqları əsarət zəncirlərini parçalayan Tanrı. Allah yaxşıdır və təriflənməyə layiqdir.

Ayə 17 & 18: Axmaqlıqlarına görə və haqsızlıqlarına görə əzab çəkirlər. Onların canı hər cür ətdən iyrənir və ölüm qapılarına yaxınlaşır.

Üsyan üzündən kişilər axmaq kimi davranmağa başladılar. Onlara əzab və əzab gətirən ağılsızlıq. Onları o qədər xəstə edən bir müsibət var idi ki, yeməyi pis görməyə, ölümlə nəticələnməyə başladılar.

19 və 20-ci ayələr: Sonra çətinliklər içində Rəbbə yalvarırlar və O onları sıxıntılarından qurtarır. Sözünü və onları göndərdi və onları məhv olmaqdan xilas etdi.

Bu məqamda bir çox insan Allaha müraciət etməyi xatırlayır. Üsyan etdikdən sonra onlara əzab və əziyyət gətirdi. Sonra Allaha çağırdılar. Allah mərhəmətli olduğuna görə, öz xilaskarlıq sözünü onlara göndərdi və onları məhv etdi.

Ayə 21 & 22: Kaş ki, insanlar Rəbbi yaxşılığı və insan övladlarına etdiyi gözəl işləri üçün tərifləsinlər! Qoy Şükranlıq qurbanını kəsib, əsərlərini sevinclə bəyan etsinlər.

Məzmurçu bir daha bütün xalqını, onları qurtardığı işlərə görə Allahı tərifləməyə çağırır. Təşəkkür qurbanları gətirmək və onlar üçün etdiyi ecazkar şeylərə şəhadət vermək.

Ayə 23 & 24: Gəmilərlə dənizə enənlər, böyük sularda iş görənlər. Bunlar Rəbbin işlərini və dərin möcüzələrini görür.

Tanrının yaxşılığına şahidlik etmək üçün böyük tacirləri də çağırır. Ticarətləri dəniz olsa da onları aparan tacirlər. Onları işlərinə davam edərkən Tanrının onları necə təslim etdiyini izah etməyə çağırır.

Ayə 25 & 26: Çünki o, dalğaları qaldıran fırtınalı küləyi əmr edir və qaldırır. Göyə qalxırlar, yenidən dərinliklərə enirlər; dərdlərinə görə ruhları əriyir.

Sularda işlərini davam etdirərkən, Allah danışdı və dalğaları qaldıran qasırğa yaratdı. Dalğalar göylərə o qədər qalxdı və dənizin dərinliklərinə o qədər aşağı getdi. Bu, gəmidə üzənlərin ürəyində qorxu yaratdı.

Verse 27 & 28: Arxasınca gedib sərxoş adamlar kimi heyrətlənirlər və ağıllarının ucundadır. Sonra çətinliklər içində Rəbbə yalvarırlar və O onları sıxıntılarından çıxarır.

Dalğalar onları qorxuya düşənə qədər sürüdü. Lakin onlar Allaha yalvardılar və O onları eşitdi və təslim etdi.

Ayə 29 & 30: Fırtınanı sakitləşdirir ki, dalğaları hələ də qalsın. Sakit olduqları üçün sevinirlər; buna görə onları istədikləri yerə aparır.

Allah onlara cavab vermək üçün fırtınanı sakitləşdirdi və dalğaların sakitləşməsinə səbəb oldu. Beləliklə, onlar Allahın barışını bərpa etdiklərinə görə sevindilər, lakin bundan daha çox, onları təyin etdikləri yerə təhlükəsiz getmələrini təmin etdi.

Ayə 31 & 32: Kaş ki, insanlar Rəbbi yaxşılığı və insan övladlarına etdiyi gözəl işləri üçün tərifləsinlər! Qoy xalq camaatında onu ucaltsınlar, ağsaqqallar məclisində hm tərifləsinlər.

Budur Tanrı xalqına onu tərifləməyə və yaxşı işlərinə şəhadət verməyə bir başqa çağırış. Burada əsərlərini ağsaqqallar məclisi və camaat qarşısında elan etmələri tapşırılıb.

Ayə 33 & 34: Çayları səhraya, su bulaqlarını quru yerə çevirir. Orada yaşayanların pisliyi üçün bərəkətli bir torpaq.

Allah təriflərimizə layiqdir. Şeyi lazım olduğu şeydən istədiyi şeyə çevirə bilən. Ölkələrə çaylar, torpaqlar çaylar. Torpağın məhsuldarlığını xalqı pisliklərinin fərqinə varmaq üçün etmək üçün kimdir.

35 və 36-ci ayələr: Səhranı dayanıqlı suya, quru yeri su bulaqlarına çevirir. Orada acları məskən salır; yaşayış üçün bir şəhər hazırlasınlar.

Bunu səhrada gəzərkən Allahın Öz xalqı - İsrail üçün etdiyi şeyə bənzətmək olar. O verdiyi ruzi sayəsində səhralarını daim bahar yeri etdi. Bunu yalnız Allah edə bilər. Və sonra nə etdiklərini təəccübləndirmək üçün insanlar hələ də qaldıqda, bir ac adamı götürüb orada yaşayış yeri olaraq əkir.

Ayə 37 & 38: Sahələri əkin və böyüməsi verə biləcək üzüm bağları əkin. O, onlara da xeyir-dua verir ki, çoxalsınlar və mal-qaralarının azalmasına yol verməsinlər.

 Ölkədə qalarkən üzüm bağlarına və bəzilərinə əkməyə başlayır. Allah həm də üzüm bağlarının və mal-qarasının bəhrəsini verir. Bütün bunlar artmağa və daim çoxalmağa başlayır.

Verse 39: Yenə də zülm, iztirab və kədərdən qurtulurlar və aşağı salınırlar.

Bir daha üsyan etdikləri üçün üsyan etdilər və əziyyət çəkdilər. Onlar əziyyət çəkməyə başlayır və ürəkləri kədərlə dolur. Tanrı bir insana nemət verdikdən sonra, itaətsizlik üzündən bütün bunları itirdiyi göründüyü aydın bir mənzərədir.

40 və 41-ci ayələr: Şahzadələrə hörmətsizlik tökür və onları heç bir yolu olmayan səhrada gəzməyə vadar edir. Ancaq kasıbları sıxıntıdan uzaqlaşdırdı və ailələrini sürü kimi böyütdü.

Bəli! Allah təriflənməlidir. Zadəgan insanları ən aşağı vəziyyətinə gətirə və onları istiqamətləndirmədən gəzdirməyə qadirdir. Digər tərəfdən, o, kasıbları aşağı vəziyyətlərindən qaldırıb onları böyük bolluqla doldurmağa qadirdir.

42 və 43-ci ayələr: Salehlər bunu görüb sevinəcək, Bütün pisliklər onun ağzını kəsəcək. Kim müdrikdirsə və bunları görsə, Rəbbin məhəbbətini başa düşəcəkdir.

Məzmurçu tərəfindən izah edilən bu böyük şeylər yalnız Gisin edə biləcəyi şeylərdir. Övladları bunları görəcək və şəhadətləri ilə pis əməllərə son qoyacaqlar. Məzmurçu dönəndə, bir daha müdriklərə müraciət edir. Allahın onlara etdikləri hər şeyə riayət etmələrini əmr etdi, çünki yalnız bunu etməklə onun necə mehriban və xeyirxah olduğunu bilirlər.

BU PSALMANI NƏDƏN NECƏ BİLƏRƏM?

Bir fərd və ya bir qrup şəxs olaraq burada məzmurun sizin üçün faydalı ola biləcəyi bir neçə vəziyyət var:

  • Şükranlıq qurbanları gətirərək onun qarşısına çıxdığınız hər an.
  • Allahın keçmişdə sizin üçün və xalqı üçün etdiyi hər şeyi danışmaq lazım olduğunda.
  • Onun böyük əsərlərini etiraf etmək istədikdə, xüsusən də öz həyatınızda da bunu etmək üçün ehtiyac duyduğunuz zaman.
  • Çətin bir vəziyyətdə olduğunuzda və köməyə gəlməyiniz üçün Gos'a ehtiyacınız var.

PSALM 107 DİQQƏT

Yuxarıda göstərilən hər hansı bir vəziyyətdə özünüzü və ya çevrənizdə birini tapsanız, aşağıdakı duaları qılın.

  • Səmavi ata, sənə minnətdaram, çünki yaxşısan və ömrüm boyu mərhəmətin davamlıdır. Bir dəfə məni bağışlayan günah əsarətindən qurtardın və qurtardın, çünki sənə təşəkkür edirəm. Sənin adın İsa adı ilə təriflənsin.
  • Rəbbim, keçmişdə xalqınızın həyatında etdiklərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bu, İsa adı ilə bunu edə biləcəyinizə və daha çox həyatımda edə biləcəyinizə bir sübutdur.
  • Əziz Rəbb, əvvəllər pirinç qapılarını sındırıb günəşdə dəmir baslarını kəsdiyin kimi. Xahiş edirəm ki, həqiqi mənada əsarətdən hər hansı bir vəziyyətdə qala bilərəm, mərhəmətinizlə İsa adı ilə zəncirləri kəsin.
  • Bir neçə dəfə, bu məzmurda deyilirdi ki, xalqın sənə ağladı və sən onları sıxıntılarından qurtardın. Rəbbim, xahiş edirəm, bu gün sənə müraciət edərkən məni həyatımda bir çətinlik kimi özünü hər şeydən xilas etdin.

 

 

Əvvəlki məqaləZəburun 46-cü ayə mənasını verir
Sonrakı məqaləPSALM 136 ayə ilə Mesaj
Mənim adım Pastor Ikechukwu Chinedum, mən Tanrı İnsanıyam, bu son günlərdə Tanrının hərəkətinə həvəsli. İnanıram ki, Tanrı hər möminə Müqəddəs Ruhun gücünü göstərmək üçün qəribə bir lütf qaydası ilə güc verdi. İnanıram ki, heç bir xristian şeytan tərəfindən əzilməməlidir, Dua və Söz vasitəsilə hökm sürərək yaşamaq gücümüz var. Əlavə məlumat və ya məsləhət üçün mənimlə chinedumadmob@gmail.com ünvanından əlaqə qura və ya + 2347032533703 nömrəsi ilə WhatsApp və Telegram-da söhbət edə bilərsiniz. Həm də sizi Telegramdakı Güclü 24 Saat Namaz Qrupumuza dəvət etməkdən məmnun qalacağam. İndi qoşulmaq üçün bu linki vurun, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Allah sizi qorusun.

BİR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

Bu sayt spam azaldılması üçün Akismet istifadə edir. Yorumunuzun necə işləndiyini öyrənin.