Bazar, Oktyabr 23, 2022

19-cü fəsil

PSALM 19 Məna Beyt Ayə ilə