62 dua nöqtəsi taleyimizə və uğurumuza qarşı çıxan pis paltarları məhv edir

1
107

Bu gün taleyimizə və uğurumuza zidd olan pis paltarları məhv edən 62 dua nöqtəsi ilə məşğul olacağıq.

Allah bizə Öz övladları kimi çoxlu nemətlər vəd edib, lakin elə qüvvələr var ki, anamızın qohumlarından, atamızın qohumlarından ola bilər ki, onlar bizim uğur qazanmağımızı istəmirlər və ya həyatda irəliləyişimizə nifrət edirlər. Efeslilərə 6 kitabında deyildiyi kimi, biz təkcə ət və qanla deyil, ruhani və gözlərlə görünməyən bir çox şər qüvvələrlə mübarizə aparırıq, ancaq Allahın və müqəddəs ruhun köməyi onlara qalib gəlməkdə bizə kömək edə bilər. Görürük ki, bəzən uğurumuza və ya hədəfimizə çatmağa yaxın olanda çətinləşir və xeyir-dualarımız hələ uzaqda görünür.

Siz də Oxumaq İstəyə bilərsiniz: İblisə necə qalib gəlmək haqqında 20 Müqəddəs Kitab ayəsi

Bəziləri olub geyilən pis paltarlar bu, köməkçilərinin onları tanımasını və onlara kömək etməsini çətinləşdirir. Bugünkü mövzumuzda biz pis paltarlarla məşğul oluruq və Allahın xüsusi lütfü ilə onlar Allahın qüdrətli atəşi ilə tamamilə məhv ediləcəklər.

Uğursuzluq paltarı geyinən hər kəs həyatda irəliləməkdə çətinlik çəkir, ona görə də görürük ki, Allahın hüzuruna gəlib həyatımızı məhv etməzdən əvvəl bununla məşğul olmaq vacibdir. Yalnız Allah bizi xilas edə, kömək edə bilər və bu gerilik və durğunluq paltarını məhv edə bilər. Dua etməyə başlamazdan əvvəl gəlin aşağıdakı Müqəddəs Kitab fəslini oxuyaq.

Zəkəriyyə 3 kitabında deyilir: 1 “O mənə göstərdi ki, baş kahin Yeşuanın Rəbbin mələyinin önündə dayandığını və Şeytanın sağında ona müqavimət göstərmək üçün dayanıb. 2. Rəbb Şeytana dedi: «Rəbb səni danlasın, ey Şeytan! Yerusəlimi seçən Rəbb də səni məzəmmət edir: Məgər bu oddan qoparılmış bir bürc deyilmi? 3. Yeşua murdar paltar geyinmişdi və mələyin önündə dayanmışdı. 4. O, qarşısında duranlara cavab verib dedi: «Ondan çirkli paltarı çıxarın». Ona dedi: «Budur, mən sənin günahını səndən uzaqlaşdırdım və sənə paltar dəyişikliyi geydirəcəyəm». 5. Mən dedim: “Qoy onun başına gözəl bir gövdə qoysunlar”. Onun başına gözəl bir ətək qoydular və ona paltar geyindirdilər. Rəbbin mələyi orada dayandı. 6. Rəbbin mələyi Yeşuaya etiraz edərək dedi: 7. Ordular Rəbbi belə deyir. Əgər sən mənim yollarımla getsən və mənim öhdəliyimə əməl etsən, o zaman mənim evimi də sən mühakimə edəcəksən, həyətlərimi də qoruyacaqsan və mən sənə orada olanlar arasında gəzmək üçün yerlər verəcəyəm.

DÜZƏN NƏTİCƏLƏR 

 1. Mənim üçün utanc və rüsvayçılıq paltarları səpən hər bir güc, şəxsiyyət və ya ruh, İsa adı ilə paltarlarınızla birlikdə ölün 
 2. Sən o pis paltar, sən mənim ölçüsüm deyilsən, səni rədd edirəm və İsa adı ilə səni yandırıram 
 3. Pis paltardan qaynaqlanan həyatımdakı hər bir problem İsanın qanı ilə sona çatır.  
 4. Həyatımdakı hər paltar İsa adı ilə mənə problemlər yaradır, alovlanır və külə qovrulur 
 5. Sən kəsik gücün, indi İsanın adı ilə öl
 6. Ruhumda, canımda və bədənimdə olan hər şeytan izi İsanın qanı ilə silinsin.
 7. Mənim üçün hazırlanmış yoxsulluq paltarı, İsa adı ilə od tutub külə qızardın 
 8. İsa adı ilə mənim üçün hazırlanmış xəstəlik və zəiflik paltarı, alovlanaraq külə dönün 
 9. Mənim üçün hazırlanmış gerilik və uğursuzluq paltarı, İsa adı ilə alovlanaraq külə dönün 
 10. İsa adı ilə mənim üçün hazırlanmış nifrət və rədd paltarı, alovlanaraq külə dönün 
 11. Mənim üçün hazırlanmış qarışıqlıq və məyusluq paltarı, İsa adı ilə alovlanaraq külə dönün 
 12. Uğursuzluq və çılpaqlıq paltarı mənim üçün hazırlanır, alovlanır və İsa adı ilə kül olur. 
 13. Mənim üçün hazırlanmış bədbəxtlik və rüsvayçılıq paltarı, İsa adı ilə alovlanaraq külə dönün 
 14. İsa adı ilə mənim üçün hazırlanmış məyusluq və nailiyyətsiz paltar, alovlanaraq külə dönün 
 15. Mənim üçün hazırlanmış durğunluq və məhdudiyyət paltarı, İsa adı ilə alovlanaraq külə dönün
 16. Yaxşı şeylərdə gecikmə paltarı və mənim üçün hazırlanmış məzəmmət, İsa adı ilə alovlanaraq külə dönün 
 17.  Şərəf paltarımı pis paltarla dəyişdirmək, yıxılmaq və İsa adı ilə ölmək üçün təyin edilmiş hər bir güc 
 18. İblis, sən mənə heç bir xəstəlik verə bilməzsən, çünki mən İsanın qanı ilə xilas olmuşam.
 19. Qəribə ruhani paltarlar İsa adı ilə bədənimdən düşür.
 20. Sən mənim həyatımda əziyyət çəkən, Rəbb səni İsa adı ilə danlayır.
 21. İsa adı ilə pis əhdlər mənim maliyyə vəziyyətimdən kəsilir.
 22.  Həyatıma axan əzab suları İsa adı ilə quruyur,
 23. İlahi bərpa, qalx və məni İsa adı ilə tap.
 24. Düşmənlərin həyatımdan oğurladığı hər yaxşı şeyi İsa adı ilə bərpa edirəm.
 25. Mənim zülmümün arxasındakı güclər İsa adı ilə ölür.
 26. Rəbbin ağzından od, İsa adı ilə ətrafımdakı mənfi halları istehlak edin.
 27. Ya Rəbb, qalx və İsanın adı ilə mənə izzət paltarını geyin.
 28. Sən mənim taleyim İsa adı ilə şeytani manipulyasiyanı, pis mübadilə və ya pis köçürməni rədd edirsən.
 29. Ya Rəbb, mələklərin hər bir pis paltarı bədənimdən götürüb İsa adı ilə sahiblərinin üzərinə qoysunlar.
 30. İsanın qanı hər bir pis paltarın həyatımdakı təsirini İsa adı ilə ləğv edir 
 31. Ya Rəbb, İsa adı ilə mənə şərəf paltarını geyindir.
 32. Mənim üçün pis paltar hazırlayan hər bir güc, ruh və ya şəxsiyyət İsa adı ilə yıxılır və ölür 
 33. Mənim üçün pis paltarlar hazırlayan pis əllər İsa adı ilə quruyur və kül olur 
 34. Mənim üçün hazırlanmış hər qəribə paltar İsanın adı ilə alovlanır və külə qovur 
 35. Düşmənlərim tərəfindən mənim üçün hazırlanmış hər bir pis paltar İsa adı ilə məni ölçməkdən imtina edir 
 36. Pis yükün hər sahibi, görün və yükünüzü İsa adı ilə daşıyın.
 37. Şərəf paltarımı götürmək üçün təyin edilmiş hər bir güc, sən yalançısan, İsa adı ilə yıxılıb öl.
 38. Mənim üçün şər libas hazırlayan hər bir güc, şəxsiyyət və ruh (zindan paltarı, dilənçilik paltarı, korluq və zəiflik paltarı kimi bir-bir adlandırın) sizin şər paltarınızı geyinir. İsanın adı ilə öl və ölü olaraq qal.
 39. Geyindiyim hər bir səhv paltar, ey Allah, mələklərin onu İsa adı ilə düzgün və düzgün paltara dəyişdirsinlər 
 40. Geydiyim hər bir pis paltar, İsa adı ilə həyatıma maqnitləşdirici problemlər yaradır, alovlanır və külə qovrulur. 
 41. Ya Rəbb, İsa adı ilə problemlərim üçün mənə ilahi resept ver 
 42. Ya Rəbb, həyatım səhv yoldadırsa, İsanın adı ilə mərhəmətinlə məni islah et 
 43. Ya Rəbb, həyatımın gilindəki qüsuru İsa adı ilə tapmaqda mənə kömək et 
 44. Ya Rəbb, məni İsa adı ilə lazımi anda lazımi yerə qoyacaq vəhy ver 
 45. Həyatımda pis paltar nəticəsində yaranan hər bir əziyyət İsa adı ilə ölür 
 46. Həyatımda yaxşı şeyləri öldürən hər yoxsulluq paltarı İsa adı ilə alovlanır və kül olur.
 47. Tanrımın təyin etdiyi köməkçiləri uzaqlaşdıran hər bir güc, İsa adı ilə uğursuz oldunuz, yıxıldınız və öldük 
 48. Mənə borc verən hər paltar İsanın adı ilə alovlanaraq külə dönür 
 49. Həyatımı qısaltmaq üçün mənim üçün hazırlanmış hər bir zəiflik paltarı, indi səni qoparıram və İsa adı ilə yandırıb kül edirəm 
 50. Həyatımı qısaltmaq və ya ömrümün sonuna qədər xəstəxanada saxlamaq və ya pulumu israf etmək üçün həyatıma proqramlaşdırılmış hər xəstəlik indi İsa adı ilə öl.
 51. Vaxtsız ölüm paltarı və qəbiristanlıq məni vaxtından əvvəl öldürmək üçün üstümə geyindirdi, mən səni qopardım və səni yandırdım. İsa adı ilə od tutub külə yandırın 
 52. Mənim ölməyimi istəyən hər hansı bir güc, İsanın adı ilə Hamanın əmrindən sonra mənim yerimdə öl.
 53. Vaxtsız ölümün oxları həyatıma atıldı, İsa adı ilə atıldı və əks təsir etdi 
 54. Başqalarına kifayət qədər xidmət etmişəm. İndi mənim İsanın adı ilə ustad olmağım vaxtıdır 
 55. Allahın məni təyin etdiyi kimi olmağım üçün kimin ölməsi lazımdırsa, indi öl, İsa adı ilə ildırımla öl 
 56. Hər hansı bir güc mənim fəzilətlərimi inkişaf etdirmək üçün istifadə edir və məni yoxsul buraxır. Kifayətdir. Sən o qüdrət mənim fəzilətlərimi mənə qaytarırsan, sonra İsanın adı ilə sallanıb ölürsən 
 57. Məni aşağı çəkən hər bir güc İsa adı ilə külə qovrulsun 
 58. İsa adı ilə onu qaldırmağa, qurumağa və ölməyə çalışdığım zaman pis əllər başımı aşağı itələyir 
 59. Mənim yüksəlişimə qarşı işləyən güclər İsa adı ilə dəli olur və ölürlər
 60. Həyatım üçün hər şeytan gündəmi, İsa adı ilə odla səpələnir.
 61. İndi paltarlarım dəyişdirildi, qoy sevinc, dolğunluq və şənlik mövsümüm İsanın adı ilə odla görünsün. 
 62. Qələbəniz üçün Allaha şükürlər olsun.

 

1 ŞƏRH

BİR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

Bu sayt spam azaldılması üçün Akismet istifadə edir. Yorumunuzun necə işləndiyini öyrənin.