SON MƏQALƏLƏR

Pis zəncirləri qırmaq üçün güclü dua nöqtələri

0
Bu gün biz pis zəncirləri qırmaq üçün güclü dua nöqtələri ilə məşğul olacağıq. Zəncirlər köləlik deməkdir. Bir qul görəndə onu fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də əllərindəki zəncirlər və...

Yeni evlənənlər üçün dua nöqtələri

0
Bu gün biz yeni evlənənlər üçün dua nöqtələri ilə məşğul olacağıq. 1 Korinflilərə 7:1-40; İndi yazdığınız məsələlərə gəlincə: “Kişi üçün yaxşı olar ki, bir...

Allahın izzətinin və nemətlərinin bərpası üçün dua nöqtələri

0
Bu gün biz Allahın izzətinin və nemətlərinin bərpası üçün dua nöqtələri ilə məşğul olacağıq. Bərpa etmək hərfi mənada geri gətirmək, geri qaytarmaq və bərpa etmək, yenidən qaydaya salmaq və yenidən birlikdə uyğunlaşmaq deməkdir. The...

Allahın Sabit Sevgisi üçün Şükran Duası

0
Bu gün biz Allahın daimi sevgisi üçün Şükran Duası ilə məşğul olacağıq. Minnətdarlıq sizə daha yüksək zirvələrə yüksəlmək üçün güc verən mənəvi qüvvədir. Minnətdar, minnətdar bir xristian, güclü fövqəltəbii qüvvələr olduqda...

Sürətli sıçrayış üçün dua nöqtələri

0
Bu gün biz sürətli irəliləyiş üçün dua nöqtələri ilə məşğul olacağıq. İbranicə "sıçrayış" sözü "peres"dir və "boşluq, qırılma" mənasını verir. Yırtılma, cırılma, parçalanma...

Peyğəmbərlik Səhər Duaları

0
Bu gün biz Peyğəmbərlik Səhər Duaları ilə məşğul olacağıq. Peyğəmbərlik duası Müqəddəs Yazılarla, imanla, Müqəddəs Ruhun ilhamı ilə dua etməkdir. Bunun üçün Allah deyir: “Çünki mən sizə bir ağız və...

Uğursuzluğa qalib gəlmək üçün 40 dua nöqtəsi

0
Bu gün biz Uğursuzluğun aradan qaldırılması üçün 40 Namaz Nöqtəsi ilə məşğul olacağıq. İsa bizi qaliblər və qaliblər etdi. Biz bilirik ki, Cənnətdəki Atamız heç vaxt uğursuz olmayacaq, biz (Allahın övladları) heç vaxt uğursuz olmayacaqıq...

Gününüzü Başlamaq üçün Ruhlandırıcı Səhər Duaları

0
Today we will be dealing with Inspirational Morning Prayers To Start Your Day. A Inspirational morning prayer is a wonderful way to focus your time and attention on seeking God's plan for the day ahead....

İblis zülmünə qarşı dua nöqtələri

0
Today we will be dealing with Prayer Points Against Demonic Oppression. The Bible says that the devil seeks to devour believers (1 Peter 5:8), and Satan and his demons “scheme” against Christians (Ephesians 6:11). As...

Peyğəmbərlik Gecəsi Namazları

0
Today we will be dealing with Prophetic Mid Night Prayers. God designed that the night should be a time to retire, rest, recuperate and ready for the next day’s work and activity.But while you are...