SON MƏQALƏLƏR

Dua Məyusluğun və Məyusluğun aradan qaldırılması üçün Nöqtələr

0
Bu gün biz ruh düşkünlüyü və məyusluğu aradan qaldırmaq üçün DUA NÖTƏLƏRİ ilə məşğul olacağıq. “Sözü eşidən deyil, icra edən olun. Müəyyən etmək üçün...

Müqəddəs Kitab ayələri ilə dua nöqtələri

0
Bu gün biz İNCİL AYƏLƏRİ İLƏ DUA NOKTALARI ilə məşğul olacağıq. Rəbbin adını çağıracağam və O, mənə cavab verəcək...

Nəzirlərə əməl etmək üçün Müqəddəs Kitab ayələri ilə açıq qapılar üçün 30 dua

0
Bu gün biz Allahın lütf qapılarını açmağa söz verdiyi əhdlərə əməl etmək üçün Müqəddəs Kitab ayələri ilə Açıq Qapılar üçün 30 Dua ilə məşğul olacağıq...

İlin Qalan Ayları üçün Ağlasığmaz irəliləyişlər üçün Güclü Dualar

0
Bu gün biz İLİN QALAN AYLARI ÜÇÜN TƏQVİL ETMƏYƏZ BİLMƏZ İÇİN GÜÇLÜ DUA ilə məşğul olacağıq. Nemətin üzərinə bərəkət, Allah nə oldu...

Müqəddəs Kitab Ayələri ilə Kor Ayları üçün Bəyannamə

0
Bu gün biz MÜQƏDDƏS KİTAB AYƏLƏRİ İLƏ KÖR AYLARI ÜÇÜN BƏYANNAMƏLƏMƏK ilə məşğul olacağıq Əyyub 22:28 Sən də bir şeyə qərar verəcəksən və o...

Böyük Çatdırılma, İsa Məsih, Bu gün Məni Təslim Et və Ölkəmi Təslim Et

0
Bu gün biz BÖYÜK XİLATÇI, İSA MƏSİH, MƏNİ BU GÜN TUTAR VƏ VƏTƏNİMİ QURTARIN... Ölkəmizin yaxşılığını axtarmalıyıq...

Ember Ayları üçün Güclü Və Yaxşı Bəyanatlar

0
Bu gün biz EMBER AYLARI ÜÇÜN GÜÇLÜ VƏ YAXŞI BƏYANLARLA qarşılaşacağıq. Bilirsinizmi ki, həyat zamanla bağlıdır, əlçatmazdır...

Dua Mənəvi Gecikmənin Ləğv Edilməsi Nöqtələri

0
Bu gün biz MƏNƏVİ GECİKTİLƏRİ LƏĞV ETMƏK ÜÇÜN NAMAZ NÖQTƏLƏRİ ilə məşğul olacağıq. Rəbb insanları hər cür mənəviyyatdan azad etməyə hazırdır...

42 Möcüzəvi Və Növbəti Səviyyəli Namaz Nöqtələri

0
Bu gün biz 42 MÖCÜZƏCİ VƏ NÖVBƏTİ SƏVİYYƏ NAMAZ NÖQTƏLƏRİ ilə məşğul olacağıq. Bəzi möcüzələr var ki, onları qəbul edən şəxs...

Gecə Yarısı Qurtuluş Güc Duaları

0
Bu gün biz GECƏ YARISI QURTARMA QÜCÜ DUALARI ilə məşğul olacağıq. Depressiyanın ən yaxşı həlli Allahın səsini eşitməkdir. Şeytan yaratmağa başlayanda...